Sökning: "Aggregering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Aggregering.

 1. 1. NMR Study on the Aggregation Behavior of the Therapeutic Peptide Carbetocin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Frida Terne; [2018]
  Nyckelord :Pharmaceutical Technology; läkemedelsteknologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Carbetocin is an uncharged cyclic therapeutic peptide with a tendency to aggregate in solution. Aggregation is undesirable since it, for example, can lead to loss of pharmaceutical effects. To gain a better understanding of peptide aggregation, along with a potential to develop better drug formulations, aggregation of carbetocin was studied. LÄS MER

 2. 2. En beslutsanalytisk granskning av Times Higher Education World University Rankings

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Gustaf Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas, utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv, metodologin för lärosätesrankningen Times Higher Education World University Rankings, som rangordnar universitet med avseende på deras kvalitet för utbildning, forskning, kunskapsöverföring samt internationalisering. Först konstateras att rankningen ifråga skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen val av indikatorer, val av en kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod, val av a priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv aggregeringsmetod. LÄS MER

 3. 3. Effects of herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection on nuclear amyloid aggregation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maria Arone Blanco; [2018]
  Nyckelord :Huntington’s disease; Spinocerebellar ataxia; Amyloids; Protein aggregation; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infection; oligonucleotides; Filter retardation Assay; Dot Blot.; Huntingtons sjukdom; Spinocerebellära ataxier; Amyloider; Protein aggregering; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infektion; Oligonukleotider; Filter retardation Assay; Dot Blot.;

  Sammanfattning : Huntington’s disease (HD) and Spinocerebellar ataxia (SCA) are incurable neurodegenerative diseases that affect the central nervous system. Amyloids, highly organized protein aggregates, are a hallmark for many neurodegenerative diseases. The presence and accumulation of amyloids are toxic and constitute the major cause of neuron cell death. LÄS MER

 4. 4. Modelling aggregate loads in power systems

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Adriel Perez Tellez; [2017]
  Nyckelord :Load modelling; load aggregation; component-based load modelling; measurementbased load modelling; ZIP load model; Lastmodellering; last aggregering; komponent-baserad metod; mätnings-baserad metod; ZIP last model;

  Sammanfattning : The load response to voltage and frequency changeshas a considerable impact on the behaviour of the powersystem. Thus, the selection of a load model structure andits corresponding parameters is an important task in orderto study and predict the system behaviour. LÄS MER

 5. 5. Analysis of 5G Mobile Broadband Solutions in Rural and Remote Areas : A Case Study of Banten, Indonesia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Annisa Sarah; [2017]
  Nyckelord :5G; beamforming; case study; rural area; system level simulation; rural communication; carrier aggregation; 5G; strålformning; fallstudie; landsbygdsområde; systemnivå simulering; landsbygdskommunikation; bärare aggregering;

  Sammanfattning : Providing a broadband access anytime and anywhere is one of the visions of the future 5G network. However, deploying a reliable network connection in remote/rural areas has been a challenging task because of its wide area that needed to be covered and a low density of user compared to urban area. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Aggregering.

Din email-adress: