Sökning: "Agneta Blomberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Agneta Blomberg.

 1. 1. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 2. 2. Chefers kunskap om och attityder till psykisk ohälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agneta Blomberg; Elin Undevall; [2016-08-01]
  Nyckelord :chef; kunskap; attityder; psykisk ohälsa; stöd; manager; knowledge; attitudes; mental ill health; support;

  Sammanfattning : Background: Mental ill health is a public health concern that affects both individuals and society at large. Good working conditions are central to good health and the workplace is an important arena for preventing and dealing with mental ill health. LÄS MER

 3. 3. Ersättning på lika villkor : En normativ fallstudie hur Linköpings kommun kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och fristående grundskolor

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Agneta Frode Blomberg; Kerstin Lindström; [2006]
  Nyckelord :ersättning; kapitalkostnadsersättning; villkor;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, ekonomistyrning, FEN 330, VT 2006Författare: Agneta Frode Blomberg och Kerstin LindströmHandledare: Stig MalmTitel: Ersättning på likvärdiga villkor – en normativ fallstudie hur Linköpings kommun kan fördela kapitalkostnadsersättning för inventarier till kommunala och fristående grundskolorBakgrund: Kommuner har enligt skollagen skyldighet att ge en fristående skola ersättning på likvärdiga villkor som ges till de kommunala skolorna. I Linköpings kommun saknas en tydlig fördelningsprincip för kapitalkostnadsersättning för inventarier. LÄS MER

 4. 4. Ersättning på likvärdiga villkor

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Agneta Frode Blomberg; Kerstin Lindström; [2006]
  Nyckelord :Likvärdiga villkor; Kapitalkostnadsersättning; Grundskolor; Internprissättning; Fristående skolor; Resursfördelning;

  Sammanfattning : Kommuner har enligt skollagen skyldighet att ge en fristående skola ersättning på likvärdiga villkor som ges till de kommunala skolorna. I Linköpings kommun saknas en tydlig fördelningsprincip för kapitalkostnadsersättning för inventarier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Agneta Blomberg.

Din email-adress: