Sökning: "Aina Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aina Hansen.

  1. 1. Vad förstår du av texten du läser? Analys av faktorer som påverkar gymnasieelevers förståelse av lärobokstexter

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Malin Kågerman Hansén; Aina Johansson; [2009]
    Nyckelord :lärobokstexter; läromedel; Barn- och fritidsprogrammet; läsförståelse; läsbarhet; röst; kausalitet; inferens; textrörlighet; informationstäthet; LIX; lässtrategier; Social Sciences;

    Sammanfattning : Läromedelsforskning i både Sverige och internationellt (Reichenberg 2000) påvisar att lärobokstexter som är försedda med vissa språkliga variabler, som röst och kausalitet, är lättare för eleverna att förstå. I denna studie har vi velat undersöka hur elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram, Barn- och fritidsprogrammet, tar sig an och tolkar textutdrag ur två läroböcker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Aina Hansen.

Din email-adress: