Sökning: "Alan Watson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alan Watson.

  1. 1. Att lyfta på bolagsslöjan. En komparativ studie av ansvarsgenombrott och lifting the veil i svensk respektive engelsk bolagsrätt.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniel Nykvist; [2016-02-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt. För det första så strävar den efter att klargöra likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt i fråga om aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott respektive den närmaste engelska motsvarigheten lifting the veil. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Alan Watson.

Din email-adress: