Sökning: "Alireza Shamsparto"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alireza Shamsparto.

  1. 1. Twitter och nyhetsrapportering : En studie om Twitters roll för journalism och kommunikation

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Alireza Shamsparto; [2011]
    Nyckelord :Twitter; social media; Pierre Bourdieu; journalism; news; information; communication; Twitter; sociala medier; Pierre Bourdieu; journalism; journalistik; nyhetsrapportering; information; kommunikation;

    Sammanfattning : Since the emergence of social media websites as an established part of our society, the landscape ofcommunication has undergone dramatic changes. Especially in the field of journalism, the impact ofsocial media websites, such as Twitter, has been the subject of discussions about the actual partsocial media play in communication and news reporting. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Alireza Shamsparto.

Din email-adress: