Sökning: "Amanda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Amanda Andersson.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av alternativa fyllnadsmaterial till konstgräsplaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Andersson; Johanna Burström; Gustaf Dahlstrand; Axel Lavenius; Oscar Lidbeck; Wiktor Trojanowski; [2017]
  Nyckelord :Konstgräs; fyllnadsmaterial; miljö; mikroplaster; hybridgräs; fotboll; gummigranulat; envirofill; safeshell; EPDM; geofill;

  Sammanfattning : The use of artificial football pitches have expanded rapidly in recent years due to its substantial benefits over natural grass fields. Increased playing hours and decreased maintenance costs are often cited as the main benefits, but to achieve necessary performance rubber infill material is used. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Andersson; Aina Aronsson; [2017]
  Nyckelord :bipolar disorder; nursing care; experiences; lifeworld; meaning analysis; bipolär sjukdom; omvårdnad; upplevelser; livsvärld; innebördsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som medför lidande för individen. Sjukdomen kännetecknas av återkommande maniska och depressiva perioder. Den påverkar individens livsvärld och hens upplevelse av sin hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll i att stödja dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett kontor som passar alla? : En kvalitativ studie om det aktivitetsbaserade arbetssättet på Karlstad kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskapKarlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskapKarlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anna Sohlberg; Amanda Andersson; [2017]
  Nyckelord :ABW; Activity Based Workplace; Flexible Workplace; Open Landscape Office; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Flexibel arbetsplats; Kontorslandskap;

  Sammanfattning : År 2015 flyttade medarbetare från tre av Karlstad kommuns förvaltningar in i Samhällsbyggnadshuset i Karlstad. I och med flytten gjorde man omfattande förändringar beträffande arbetsmiljön och övergick från att arbeta i cellkontor till att tillämpa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Den svenska välfärden : Privatisering och professionalisering i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Andersson; Stellan Bergman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyliberala tankar och idéer kan sedan 90-talet anses haft ett tydligt inflytande på den svenska offentliga sektorn vilket lett till en ökad privatisering och marknadsanpassning av välfärdstjänster. Med hjälp av en litteraturöversikt var syftet att undersöka det befintliga kunskapsläget avseende den svenska välfärdens ökade privatisering, samt undersöka kunskapsläget avseende professionalisering inom det sociala arbetet kopplat till denna privatisering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amanda Andersson.

Din email-adress: