Sökning: "Amanda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Amanda Andersson.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i beslutsfattande hos kvinnor med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; Amanda Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Autonomi; Erfarenheter; Information; Medverkande; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 drabbades 7500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Kvinnor förväntas vara delaktiga i beslut angående behandling vilket skapar olika upplevelser som är viktiga för sjuksköterskor att respektera. Syfte: Att beskriva upplevelse av delaktighet i beslutsfattande i hälso- och sjukvården hos kvinnor med bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. "Barnet kanske behöver kasta något för att få ur sig en känsla"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ledarskap för medarbetares kompetensutveckling : En kvalitativ studie om hur ledare kan stimulera medarbetares vilja till kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Clara Nordin Andersson; Amanda Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; kompetensutveckling; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur ledare arbetar för att påverka medarbetare till att vilja kompetensutvecklas samt vilka organisatoriska villkor som ledare uppfattar styr kompetensutvecklingsinsatser. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Fast Real-Time MPC for Fighter Aircraft

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Amanda Andersson; Elin Näsholm; [2018]
  Nyckelord :MPC; fast MPC; explicit MPC; fighter; aircraft; neural network; model predictive control; interior-point method;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is model predictive control (MPC) of an unstable fighter aircraft. When flying it is important to be able to reach, but not exceed the aircraft limitations and to consider the physical boundaries on the control signals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amanda Andersson.

Din email-adress: