Sökning: "Amanda Frank"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Frank.

 1. 1. Vad påverkar priserna på bostadsmarknaden? : En tvärsnittsstudie om prisutvecklingen på småhus över Sveriges kommuner från 1996 till 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Johansson; Josefin Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :Housing market; Sweden; Cross-sectional study and Price development; Bostadsmarknaden; Tvärsnittstudie; Marknadsteori och Prisutveckling;

  Sammanfattning : En studie gjord av den internationella mäklarfirman Knight Frank placerar den svenska bostadsmarknaden på en fjärde plats i rankingen över världens hetaste bostadsmarknader. Många kommuner i Sverige har upplevt en kraftig prisutveckling på bostäder de senaste åren och det är därför viktigt att studera den svenska bostadsmarknaden och dess priser. LÄS MER

 2. 2. Man kan både sitta bredbent och med benen i kors : En kvalitativ studie om hur genusvetare praktiserar genuskunskap

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Amanda Frank; [2013]
  Nyckelord :gender knowledge; gender scholar; gender understanding; heteronormativity; queer theory; challenging gender norms; ideal; genuskunskap; genusvetare; könsförståelse; heteronormativitet; queerteori; motstånd mot könsnormer; ideal;

  Sammanfattning : There is an awareness of the importance of gender equality in most western societies, both at the political level and in everyday life. In academia, for instance, gender is nowadays a scientific field which indicates that there is a lot of knowledge about the subject. LÄS MER

 3. 3. Bland amasoner och eunucker : En kvalitativ studie av patografier av kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Amanda Frank; [2011]
  Nyckelord :pathography; cancer; gender structure; gender; narrative analysis; narrative;

  Sammanfattning : Narratives about life-changing events like cancer have become more common in today’s society. The purpose of the present study was to investigate whether gender patterns in society can also be found in pathographies about cancer, and further to investigate how gender is expressed in these cancer related narratives. LÄS MER

 4. 4. Kön, kroppsbild och dysfunktionella tankar : en sambandsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Amanda Frank; [2009]
  Nyckelord :Kön; body esteem; dysfunktionella tankar; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Body esteem is the affective aspect of body image, which is shaped by social experience. Compared with men, women have a more negative body image, which is more frequently correlated with depression and dysfunctional thoughts, especially in the case of eating disorders. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amanda Frank.

Din email-adress: