Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER

 2. 2. Amningshjälpen i Skellefteå : En redogörelse över föreningens aktiviteter och relationer till mödravården 1975-1983

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mathilda Myrtler; [2017]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Amningshjälpen; Skellefteå; Mödravård; Kvinnoorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I brist på ett gemensamt språk : Att som sjuksköterska kommunicera amningsstöd över språkbarriär – en kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Merrill; Karolina Örnberg; [2017]
  Nyckelord :breastfeeding support; communication; communication barriers; communication skills; cultural competency; interpreter; language barriers; nurse-patient relations; nursing role; qualitative content analysis; amningsstöd; kommunikation; kommunikationsfärdigheter; kommunikationshinder; kulturell kompetens; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterskans roll; sjuksköterska-patientrelationer; språkbarriär; tolk;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid amningsstöd till icke svensktalande mödrar. Bakgrund: Amningsstöd är en viktig faktor för att långvarig amning av spädbarn ska fungera. Fungerande kommunikation krävs för att nå ett lyckat resultat av amningsstödet. LÄS MER

 4. 4. Att lyckas eller misslyckas med amning efter att ha deltagit i amningsutbildning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Savaloja; Frida Skoog; [2017]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding education; Self-efficacy; Pedatric Nurse; Support; Child health services; amning; amningsutbildning; self-efficacy; barnsjuksköterska; stöd; bvc;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av amning under barnets fyra första månader när de deltagit i amningsförberedande kurs under graviditeten.  BAKGRUND: Amning ger hälsovinster för barnet genom att minska risker att drabbas av olika sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av amning på BB : En faktoranalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Broström; Ikram Haji Hashi; [2017]
  Nyckelord :amning; amningsupplevelse; stöd; moderskap; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; enkät; faktoranalys;

  Sammanfattning : Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amning.

Din email-adress: