Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av amning på BB : En faktoranalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Broström; Ikram Haji Hashi; [2017]
  Nyckelord :amning; amningsupplevelse; stöd; moderskap; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; enkät; faktoranalys;

  Sammanfattning : Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. LÄS MER

 2. 2. Unga blivande mödrars tankar kring amning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sanna Alexandersson; Christine Billerfors; [2017]
  Nyckelord :unga blivande mödrar; amning; gravida; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Amning har positiva effekter för både barnet och dess mamma. Bröstmjölken ger barnet den näring det behöver. Amning främjar viktnedgång samt förebygger sjukdomar hos mamman. Amningen bidrar till att skapa närhet och en relation mellan barnet och mamman. LÄS MER

 3. 3. Den nakna sanningen om en blottande censur : om algoritmisering och fyrkantig disciplinering på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Ottosson; Charlee Petersson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Facebook; sociala medier; algoritmisering; riktlinjer; censurering; panopticism; disciplin; självcensurering; nakenhet; kvinnokroppen; sexualisering; mytbildning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras 14 aktuella och uppmärksammade händelser där Facebook censurerat bilder som alla innefattar den naturliga och nakna kvinnokroppen. Bilderna som censurerats har bland annat innehållit sjukdomsupplysning, sexualundervisning, amning, konst och aktivism. LÄS MER

 4. 4. Föräldrastöd inför första tiden med ett nyfött barn - en kvalitativ intervjustudie med arabiska icke-svensktalande kvinnor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Ghanem; Wendela Bensdorp Redestam; [2017]
  Nyckelord :Föräldrastöd; invandrarkvinna; arabisktalande; upplevelse; behov; nyfött barn; barnmorska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett pluralistiskt land och andelen invandrare från icke-europeiska länder har under de senaste åren ökat. Mödrahälsovården utgör för många av immigranterna den första kontakten med svensk sjukvård men invandrargruppen deltar i mindre grad i föräldrastöd. LÄS MER

 5. 5. Unga mödrars upplevelser av amning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Katarina Roberg; Josefin Schwartz; [2017]
  Nyckelord :Breastfeeding; young mothers; experience; motherhood; support; norms; Amning; unga mödrar; upplevelse; moderskap; stöd; normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka unga svenska mödrars upplevelser och erfarenheter av amning för att öka förståelsen för kvinnors subjektiva amningsupplevelse. Studien syftade även till att undersöka hälso- och sjukvårdens och den sociala omgivningens roll i amningsupplevelsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amning.

Din email-adress: