Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 2. 2. Mödrars upplevelse av att amma sitt barn med hjälp av tillmatningsset: En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Karlsson; Emelie Åkerström; [2016-02-03]
  Nyckelord :Upplevelse; fenomenologi; livsvärld; amning; tillmatning;

  Sammanfattning : World Health Organization (WHO) rekommenderar helamning barnets första 6 månader, och därefter delamning i minst två år. Det finns dock anledningar till att barnet behöver få bröstmjölksersättning, vilket kan tillföras med skilda metoder. LÄS MER

 3. 3. ”Suck it up, babies scream.” –Vårdens bemötande vid postpartumdepression

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Cras; Emeli Klanac; [2016-01-13]
  Nyckelord :Postpartumdepression PPD ; Bemötande; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Enligt WHO drabbas 14-20% av barnafödande kvinnor av postpartumdepression (PPD). Det finns flera olika omständigheter som kan trigga PPD, så som hormonell rubbning, negativ förlossningserfarenhet och tidigare psykisk ohälsa. Några symptom för PPD är exempelvis sömnstörningar, nedstämdhet, oro och ångest. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av personalens stöd på en neonatalavdelning : En retrospektiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Gehlin; Kerstin Widahl; [2016]
  Nyckelord :Prematur; upplevelse; neonatalvård; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. Bakgrund: När ett för tidigt fött barn eller sjukt barn är i behov av neonatalvård innebär det ofta en stor kris för föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Amning, kunskap och självbestämmande : Språkliga och interaktionella perspektiv på amningsrådgivning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Klara Bertils; [2016]
  Nyckelord :amning; CA; conversation analysis; etnometodologi; föräldraskap; kunskap; moral; normer; rådgivning; samtalsanalys; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras rådgivning inom ramen för en ideell stödlinje för amningsrådgivning. Uppsatsens övergripande syfte är att visa hur amnings­rådgivningen är strukturerad samt att belysa dess sociala dimensioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amning.

Din email-adress: