Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Kvinnors sexuella hälsa efter vaginal förlossning: en enkätstudie om sexuell hälsa 6-24 månader postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Beckman; Karolina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Bristning; Eftervårdsbesök; FSFI; Samlagssmärta; Sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa; Vaginal förlossning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt förekommande problem postpartum är att kvinnors sexuella hälsa försämras. Vid eftervårdsbesöket hos barnmorskan uppmärksammas inte detta tillräckligt. LÄS MER

 2. 2. Prematuritet och amning : en litteraturöversikt över upplevelsen att amma det prematura barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Carlsson; Jessica Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Prematura barn; Amning; Upplevelser; Kvinna; Moderskap;

  Sammanfattning : Globalt sett uppskattas att det årligen föds omkring 15 miljoner för tidigt födda barn, vilket innebär att de föds före graviditetsvecka 37. Beroende på hur tidigt förlossningen sker ser vården olika ut, men majoriteten av de för tidigt födda barnen vårdas på en neonatalvårdsavdelning. LÄS MER

 3. 3. Amning - en nedåtgående trend : Mammors erfarenhet av amningsinformation och amningsstöd under BB-tiden

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Hirvelä; Elin Landén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dammtussar, diskberg och amning - Finns det något samband mellan jämställt föräldraskap och amningslängd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Nilsson; Katja Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Jämställt föräldraskap; Amning; Partnerns roll; Amningsfrämjande faktorer; Föräldraledighet; Obetalt hemarbete; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställt föräldraskap och amning har fördelar för barnet, familjen och samhället. Det finns en risk att det ena området prioriteras på bekostnad av det andra eftersom de ibland uppfattas ha ett motstridigt förhållande. Syfte: Att undersöka om jämställdhet i föräldraskapet har något samband med amningslängd. LÄS MER

 5. 5. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Amning.

Din email-adress: