Sökning: "Ana Batista"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ana Batista.

 1. 1. Rättsmedel vid informationsbrist i försäkringsavtal : en jämförande studie av försäkringsavtalslagen (FAL) och "Principles of European Insurance Contract Law" (PEICL)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ana Claudia A. Batista; [2015]
  Nyckelord :Avtalsrätt; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mobbning : en del av sjuksköterskors vardag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Lotta Stigen; Ana Batista; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vuxenmobbning är ett allvarligt problem på många arbetsplatser. Mot bakgrund av att fenomenet är ett av de största psykosociala arbetsmiljöproblem som vi står inför idag, bör det uppmärksammas. Syftet med studien är att titta på relationen mellan mobbning, makt och organisationsstatus inom vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ana Batista.

Din email-adress: