Sökning: "Andrea Möntnich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Möntnich.

  1. 1. När tiden inte räcker till! : Förbättring av planering, uppföljning och utvärdering av undervisning i en högstadieskola

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Andrea Möntnich; [2017]
    Nyckelord :Evaluation; monitoring; planning; qualitative; quality management; school improvement; teaching; Kvalitativ; offensiv kvalitetsutveckling; planering; skolutveckling; undervisning; uppföljning; utvärdering;

    Sammanfattning : School improvement is a frequently appearing subject in media nowadays. Stakeholders participating in the discussions are eager to make their voice heard. There are many different approaches, however a quick fix is missing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andrea Möntnich.

Din email-adress: