Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Förutsättningar för integration på landsbygden: En kvalitativ intervjustudie om möjligheter och hinder för utrikes föddas integration på landsbygden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andréa Kihl; [2016-09-13]
  Nyckelord :immigrants; integration; rural municipalities; job market integration; social integration; housing integration; utrikes födda; integration; landsbygd; arbetsmarknadsintegration; social integration; boendeintegration;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate different conditions for integration of immigrants in Swedish rural municipalities. The study examine different assessments by members of the Swedish Rural Network’s Working Group on Integration. LÄS MER

 2. 2. LA LITERATURA DE ALFREDO MOLANO: Una posibilidad de denuncia frente a la violencia en Colombia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andrea Villamil; [2016-09-09]
  Nyckelord :spanska; Literatura testimonial; Colombia; Alfredo Molano; Violencia; Estructura social; Análisis de contenido;

  Sammanfattning : La literatura testimonial de Alfredo Molano permite una aproximación a La Violencia en Colombia, puesal recorrer las páginas de Trochas y fusiles (2007), Siguiendo el corte (2000) y Los años del tropel (1989),se encuentra la viva voz de hombres y mujeres de carne y hueso, que fueron actores de este trágicoperiodo de la historia del país. A partir del desarrollo de un proceso de análisis de contenido de estas obrasde Molano, busco evidenciar cómo el carácter colectivizante, el carácter contestatario y la intencionalidadpolítica en los personajes de Molano, a través de sus testimonios, permiten denunciar las grietas ycontradicciones presentes en la estructura social y que son caldo de cultivo en el período conocido comoLa Violencia en Colombia. LÄS MER

 3. 3. Drawing resistance - Swedish cartoonists and their relation to politics, power and the art of making others laugh

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Karlsen; [2016-09-05]
  Nyckelord :Swedish cartoons; feminist theory; political art; humor; activism; discourse theory;

  Sammanfattning : This essay analyzes conversations between the author and three Swedish cartoonists concerningideas of politics, art and comics. The cartoonists are Elin Lucassi, Amalia Alvarez and EmanuelGarnheim. The aim is to examine how political cartoons can be constructed within a frame offeminist and political activism. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ideala medarbetare - kompetensutveckling som styrningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefine Börjesson; Andréa Torpheimer; [2016-07-01]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; diskurs; governmentality; disciplinering; styrning;

  Sammanfattning : Syfte: Mot bakgrund av det vida användandet av kompetensbegreppet i dagens arbetsliv vill vi med diskursanalytiska verktyg granska ett urval av organisationer med fokus på hur kompetens och kompetensutveckling framställs i olika policydokument. Syftet är att synliggöra hur begreppen kompetens och kompetensutveckling skrivs fram inom olika organisationer. LÄS MER

 5. 5. Nya Öckerö centrum - Konsekvenser av ett nytt kommuncentrum på parkeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Larsson; [2016-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar den förändrade trafik- och parkeringssituation som kommer till följd av en ny centrumbildning i Öckerö kommun och ämnar med stöd av vetenskaplig litteratur, inom främst samhällsbyggnad, dra slutsatser kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur biltrafiks- och parkeringsfrågor hanteras har en avgörande betydelse för en orts utveckling och det finns anledning att utreda effekterna av ett ökat antal boende och verksamheter på trafikflöden och parkeringssituationen i centrum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andrea.

Din email-adress: