Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 552 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Politikk, frihet og kjærlighet i Goldmans anarkistfeminisme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Vilde Andrea Pettersen; [2017-02-13]
  Nyckelord :Emma Goldman; anarkistfeminisme; frihet; kjærlighet; politisk motmakt; feministisk etikk; moderskap; Henrik Ibsen; Wilhelm Friedrich Hegel; anarchist feminist; freedom; love; interpersonal politics; feminist ethics; motherhood;

  Sammanfattning : When politics is understood as what happens between people, love is an expression of politics. Love is crucial for freedom: It effects what freedom is, and who can and should be free. Therefore love can both inhibit and enable freedom. LÄS MER

 2. 2. Samtal om alkohol i tidig graviditet. En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andrén; Andrea Johansson; [2017-01-26]
  Nyckelord :Alkohol; Graviditet; Barnmorskor; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska kvinnor dricker alkohol. De senaste studierna gjorda i Sverige inom området alkoholkonsumtion under graviditet visar att sex procent dricker alkohol trots att de är gravida. Det finns få studier som beskriver hur barnmorskor samtalar med kvinnor om alkohol i tidig graviditet. LÄS MER

 3. 3. Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Magnusson; [2017]
  Nyckelord :cancer; ACT; rehabilitering; hälsa; sexuell hälsa; värderad riktning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. LÄS MER

 4. 4. Djävulen bär Prada – eller sneakers : Paradigmens utstyrsel och budskap i The Devil Wears Prada

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2017]
  Nyckelord :The Devil Wears Prada; Lauren Weisberger; Andrea Sachs; Judith Butler; konnotation; kläder; tecken; paradigm; kultur; genus; kön; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomför jag en närläsning av Lauren Weisbergers roman The Devil Wears Prada. Syftet är att undersöka kulturella paradigm och koder; hur de upprätthålls eller bryts genom betydelsebildande handlingar samt hur de manifesteras i huvudkaraktärens kläder. LÄS MER

 5. 5. Fem lärare och en RBS-skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Andrea Kowal; [2017]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Artikel 12; Delaktighet; ; Implementering; Inflytande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie som har för avsikt att beskriva, undersöka hur fem pedagoger tolkat och förmedlat begreppen elevdelaktighet och elevinflytande inom en top-down styrd implementering av ett UNICEF-projekt. I intervjumaterialet framkom att pedagogernas tolkning och förmedlande av orden delaktighet och inflytande inte är helt samstämmig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andrea.

Din email-adress: