Sökning: "Andrea"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade ordet Andrea.

 1. 1. Politikk, frihet og kjærlighet i Goldmans anarkistfeminisme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Vilde Andrea Pettersen; [2017-02-13]
  Nyckelord :Emma Goldman; anarkistfeminisme; frihet; kjærlighet; politisk motmakt; feministisk etikk; moderskap; Henrik Ibsen; Wilhelm Friedrich Hegel; anarchist feminist; freedom; love; interpersonal politics; feminist ethics; motherhood;

  Sammanfattning : When politics is understood as what happens between people, love is an expression of politics. Love is crucial for freedom: It effects what freedom is, and who can and should be free. Therefore love can both inhibit and enable freedom. LÄS MER

 2. 2. Samtal om alkohol i tidig graviditet. En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Andrén; Andrea Johansson; [2017-01-26]
  Nyckelord :Alkohol; Graviditet; Barnmorskor; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska kvinnor dricker alkohol. De senaste studierna gjorda i Sverige inom området alkoholkonsumtion under graviditet visar att sex procent dricker alkohol trots att de är gravida. Det finns få studier som beskriver hur barnmorskor samtalar med kvinnor om alkohol i tidig graviditet. LÄS MER

 3. 3. Djävulen bär Prada – eller sneakers : Paradigmens utstyrsel och budskap i The Devil Wears Prada

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2017]
  Nyckelord :The Devil Wears Prada; Lauren Weisberger; Andrea Sachs; Judith Butler; konnotation; kläder; tecken; paradigm; kultur; genus; kön; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomför jag en närläsning av Lauren Weisbergers roman The Devil Wears Prada. Syftet är att undersöka kulturella paradigm och koder; hur de upprätthålls eller bryts genom betydelsebildande handlingar samt hur de manifesteras i huvudkaraktärens kläder. LÄS MER

 4. 4. Våga fråga : Kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrea Curtsby; Fanny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ ansats; kvinnors upplevelser; sexuella övergrepp; sexuellt utnyttjad som barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn upplever sig ha en skadad tillit till andra människor och har svårt att dela med sig av sin erfarenhet och håller därför hårt på sin hemlighet. Sjuksköterskor är osäkra på hur de ska formulera sig när de möter kvinnor som berättar om att de har blivit sexuellt utnyttjade. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andrea.

Din email-adress: