Sökning: "Andreas Gårdenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Gårdenberg.

 1. 1. Earnings Management : En jämförande studie av 363 företag noterade i Sverige, Finland och Danmark

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bergmark; Andreas Gårdenberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför skiljer sig länder åt när det gäller graden av konservatism inom redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bergh; Andreas Gårdenberg; [2009]
  Nyckelord :Konservatism; IAS 41; Värdering av skog; Ägarstruktur; Kultur; Nationsjämförelser;

  Sammanfattning : Trots att EU-länderna numera har samma formella redovisningsregler hävdar flera forskare att skillnader kvarstår. I denna uppsats undersöker vi skillnader i konservatism mellan länder och kopplar dessa skillnader till varierande ägarstrukturer respektive skiftande kulturella värderingar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andreas Gårdenberg.

Din email-adress: