Sökning: "Andreas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Andreas Larsson.

 1. 1. Samhällsansvar eller vinstorientering? : En innehållsanalys av CSR-diskurs i årsredovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Asplund; Jon Id; [2017]
  Nyckelord :Bank; CSR; Industry; Legitimacy; Profit orientation; Qualitative content analysis; Shareholder value; Social responsibility; Welfare companies; Aktieägarvärde; Bank; Bransch; CSR; Kvalitativ innehållsanalys; Legitimitet; Socialt ansvarstagande; Vinstorientering; Välfärdsbolag;

  Sammanfattning : Författare: Anton Asplund och Jon Id Handledare: Ulf Larsson Olaison Medbedömare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Samhällsansvar eller vinstorientering? - En innehållsanalys av CSR-diskurs i årsredovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher Bakgrund: Vinster i välfärden är ett ämne som tagit stort utrymme på 2010-talet inom den svenska politiska- och samhälleliga debatten. Med tanke på att CSR-rapportering skiljer sig åt mellan branscher, samt att legitimitetsteorin är en av de mest framträdande teorierna på området, undrar vi hur bolag inom välfärdssektorn rapporterar om socialt ansvarstagande. LÄS MER

 2. 2. Mångfald och humankapital inom bolagsstyrelser och hur det påverkar den finansiella prestationen betingat av socialt kapital : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Gabriel Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; humankapital; åldersmångfald; könsmångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fokuserar mycket på könsaspekten inom bolagsstyrelser och det finns mycket litteratur skrivet inom det ämnet. Men omfattningen av forskning på andra aspekter såsom etnisk mångfald och humankapital i samma kontext är mindre. LÄS MER

 3. 3. Benchmarking : Den nya budgeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; Hugo Carlsson; [2017]
  Nyckelord :budgeting; beyond budgeting; benchmarking; rolling forecast; performance measurement; internal benchmarking; external benchmarking.; budget; budgetlös; beyond budgeting; benchmarking; rullande prognoser; målstyrning; intern benchmarking; extern benchmarking;

  Sammanfattning : Titel: Benchmarking - Den nya budgeten Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Damernas OS-år - syns det även i rapporteringen? : En kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 2016

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sjöberg; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Bildjournalistik; genus; sportjournalistik; Sportbladet; Olympiska spelen.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Herrarna har länge dominerat i idrottsvärlden och samma har även gällt inom sportjournalistiken. Förr var kvinnor inte tillåtna att idrotta och det blev stora diskussioner när de fick ta plats i sportens värld och även när de fick ta plats i tidningsspalterna (Larsson, 2003:4). LÄS MER

 5. 5. Project ABSS : Adhesive bonding of stainless steels

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Viktor Andersson; Andreas Larsson; [2017]
  Nyckelord :Adhesive; Tejp; Bonding; Stainless steels; Accelerated aging; Tensile test; Watertightness test;

  Sammanfattning : This report aims to increase the scientific knowledge about long-term prospects for the adhesive and adhesive joints for bonding of stainless steels. The effects of water, temperature and chemicals on the adhesive and adhesive joints are investigated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andreas Larsson.

Din email-adress: