Sökning: "Andreas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Andreas Larsson.

 1. 1. Demokratiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Lukas Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Democracy;

  Sammanfattning : Vi har sammanställt den här texten genom att jämföra och reflektera kring olika källor. Vi har haft som ambition och mål att svara på våra frågeställningar med hjälp av adekvat forskning. Vi inleder texten med en kort historieöversikt för att ge läsaren en inblick kring det problematiska med begreppet demokrati och värdegrund. LÄS MER

 2. 2. Embodied Understanding in Computer Programming : A semiotic analysis of metaphors used in programming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Andreas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Embodied Cognition; Computer Programming; Computer Science; Conceptual understanding; Conceptual metaphors; Social Semiotics; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is a reflection of our conceptual understanding thereof. LÄS MER

 3. 3. Samhällsansvar eller vinstorientering? : En innehållsanalys av CSR-diskurs i årsredovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Asplund; Jon Id; [2017]
  Nyckelord :Bank; CSR; Industry; Legitimacy; Profit orientation; Qualitative content analysis; Shareholder value; Social responsibility; Welfare companies; Aktieägarvärde; Bank; Bransch; CSR; Kvalitativ innehållsanalys; Legitimitet; Socialt ansvarstagande; Vinstorientering; Välfärdsbolag;

  Sammanfattning : Författare: Anton Asplund och Jon Id Handledare: Ulf Larsson Olaison Medbedömare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Samhällsansvar eller vinstorientering? - En innehållsanalys av CSR-diskurs i årsredovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher Bakgrund: Vinster i välfärden är ett ämne som tagit stort utrymme på 2010-talet inom den svenska politiska- och samhälleliga debatten. Med tanke på att CSR-rapportering skiljer sig åt mellan branscher, samt att legitimitetsteorin är en av de mest framträdande teorierna på området, undrar vi hur bolag inom välfärdssektorn rapporterar om socialt ansvarstagande. LÄS MER

 4. 4. Mångfald och humankapital inom bolagsstyrelser och hur det påverkar den finansiella prestationen betingat av socialt kapital : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Gabriel Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; humankapital; åldersmångfald; könsmångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fokuserar mycket på könsaspekten inom bolagsstyrelser och det finns mycket litteratur skrivet inom det ämnet. Men omfattningen av forskning på andra aspekter såsom etnisk mångfald och humankapital i samma kontext är mindre. LÄS MER

 5. 5. Benchmarking : Den nya budgeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; Hugo Carlsson; [2017]
  Nyckelord :budgeting; beyond budgeting; benchmarking; rolling forecast; performance measurement; internal benchmarking; external benchmarking.; budget; budgetlös; beyond budgeting; benchmarking; rullande prognoser; målstyrning; intern benchmarking; extern benchmarking;

  Sammanfattning : Titel: Benchmarking - Den nya budgeten Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Andreas Larsson.

Din email-adress: