Sökning: "Anette Karphammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Karphammar.

  1. 1. Advertising in high- and low context cultures : A comparative content analysis between Sweden and Brazil

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Anette Karphammar; Maria Behrns; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In today's increasingly globalised world, research within cultural differences is called for to be able to categorize nations and aid cross border communications around the world. This thesis is a quantitative study of differences in advertising communication between what is considered high and low context cultures, through a deeper look into Sweden and Brazil. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anette Karphammar.

Din email-adress: