Sökning: "Ann-Christine Gomér Jonasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ann-Christine Gomér Jonasson.

 1. 1. Vilka kunskaper behöver lärare för att arbeta med öppna uppgifter i matematik? : En undersökning av ett utvecklingsarbete för lärare, med fokus på öppna uppgifter.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Ann-Christine Gomér Jonasson; [2012]
  Nyckelord :community of practice; open ended questions; matematisk kunskap; sociala praktikgemenskaper; utvecklingsarbete; öppna uppgifter;

  Sammanfattning : Öppna uppgifter kan generera flera lösningar och låter även eleverna utveckla sin problemlösningsförmåga. Syftet med undersökningen har varit att ta del av erfarenheter som lärare gjort genom att delta i ÄlMa, ett fortbildningsprojekt med fokus på öppna uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Bildspråket- ett verktyg i matematiken ?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Christine Gomér Jonasson; [2000]
  Nyckelord :Education; avancerat vardagsspråk; matematikundervisning; bildspråk; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur elever använder sig av bildspråket i matematiken och varför man ska använda sig av bilder för att öka förståelsen inom matematiken. Funderingarna mynnade ut till två frågeställningar:- Hur beskriver elever i år nio matematiska begrepp genom bilder? och -Vilka fördelar finns det med att använda sig av bildspråket för att öka förståelsen för matematiska begrepp? Frågorna har jag sökt svar på genom att göra en litteraturstudie där man behandlar bildspråket från olika håll: Det ärlärare som har redogjort för sina egna erfarenheter av att arbeta med bildspråket i matematiken, böcker som behandlar bildspråket ur ett mer konstnärligt perspektiv, samt stora pedagoger som redogjort för barns språkliga utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ann-Christine Gomér Jonasson.

Din email-adress: