Sökning: "Ann-marie Wetterling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-marie Wetterling.

  1. 1. Språkstimulerande arbete i mötet med barn med annat modersmål än svenska : Förskollärares uppfattning av det språkstimulerande arbetet i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Ann-Marie Wetterling; [2015]
    Nyckelord :modersmål; språkstimulerande arbete; språkutveckling och dokumentation.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskollärares uppfattningar om och erfarenheter av att skapa språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än svenska, och på vilket sätt de anser att det kan få betydelse för dessa barns språkutveckling och lärande. För att samla in datamaterial används intervju som metod och studien bygger på åtta förskollärares uppfattningar, sett från ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ann-marie Wetterling.

Din email-adress: