Sökning: "Anna Fredholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Fredholm.

  1. 1. Reggio Emilia och språk : Hur pedagoger stimulerar barns intresse för skriftspråket.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Malin Fredholm; Anna Ganelius; [2016]
    Nyckelord :Reggio Emilia; skriftspråk; förskola; variationsteorin;

    Sammanfattning : InledningBarns intresse för språk och skriftspråk i förskolan är anledningen till vårt intresse för denna studie. Att få ökad kunskap om hur pedagoger som arbetar inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi tar tillvara barns naturliga nyfikenhet för bokstäver. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Fredholm.

Din email-adress: