Sökning: "Anna Glansberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Glansberg.

  1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

    Magister-uppsats,

    Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
    Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Glansberg.

Din email-adress: