Sökning: "Anna Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Anna Hansen.

 1. 1. Folkbibliotek och Facebook : Hur folkbibliotek arbetar med Facebook

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Cattani; Anna-Stina Brassman; [2018]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Public Libraries; David Lee King; Jochumsen; Rasmusen; Skot-Hansen; The Four spaces - a new model for the public library; Sociala medier; Facebook; folkbibliotek; David Lee King; Jochumsen; Rasmusen; Skot-Hansen; fyrrums modellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how and why public libraries use Facebook. Internet has changed how people interact with one another in society. This is also true for how public libraries are active on social media just as their users are. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Förändring på gott och ont : En kvalitativ studie om förändringsprocessers påverkan på individens arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dyveke Helly-Hansen; Anna Virding; [2017]
  Nyckelord :Flexibility; organizational changes; social relationships; participation; cooperation; work environment.; Flexibilitet; förändringsprocesser; social gemenskap; delaktighet; arbetsmiljö; livsvillkor.;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen har kommit att ta en allt större plats i den moderna individens vardag. Men vilken påverkan har det på den anställdas livsvillkor? Syftet med denna uppsats var att undersöka hur anställda på ett detaljhandelsföretag upplevde att bolagets förändringsprocesser påverkade arbetsvillkoren och gemenskapen på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. I valens buk: Socialdemokraternas strategi mot Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2013

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hansén; Anna Persson; [2017]
  Nyckelord :kyrkoval; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; valkampanjer; valstrategier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar partiers valstrategier med fokus på Meguids teori om hur mainstreampartier hanterar nischpartier. Uppsatsen undersöker giltigheten i beskrivningen av adversarial som en dålig strategi. Uppsatsen är en fallstudie av Socialdemokraternas strategi gentemot Sverigedemokraterna i kyrkomötesvalet 2013. LÄS MER

 5. 5. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Hansen.

Din email-adress: