Sökning: "Anna Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anna Hansen.

 1. 1. I valens buk: Socialdemokraternas strategi mot Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2013

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hansén; Anna Persson; [2017]
  Nyckelord :kyrkoval; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; valkampanjer; valstrategier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar partiers valstrategier med fokus på Meguids teori om hur mainstreampartier hanterar nischpartier. Uppsatsen undersöker giltigheten i beskrivningen av adversarial som en dålig strategi. Uppsatsen är en fallstudie av Socialdemokraternas strategi gentemot Sverigedemokraterna i kyrkomötesvalet 2013. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Förändring på gott och ont : En kvalitativ studie om förändringsprocessers påverkan på individens arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dyveke Helly-Hansen; Anna Virding; [2017]
  Nyckelord :Flexibility; organizational changes; social relationships; participation; cooperation; work environment.; Flexibilitet; förändringsprocesser; social gemenskap; delaktighet; arbetsmiljö; livsvillkor.;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen har kommit att ta en allt större plats i den moderna individens vardag. Men vilken påverkan har det på den anställdas livsvillkor? Syftet med denna uppsats var att undersöka hur anställda på ett detaljhandelsföretag upplevde att bolagets förändringsprocesser påverkade arbetsvillkoren och gemenskapen på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 5. 5. Lärarens dubbla uppdrag  inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Antonsson; [2015]
  Nyckelord :upper secondary school alignment economy; democratic values; desire of learning; joint influence in learning; democratic values; democratic; democracy; dialectical development; dialectic; mediating methods; decision-making; the deliberative dialogue; the principle of openness in the deliberative dialogue; the teacher s dual role; dual mission; mediating practices; influencing the education in form and content; Achievement goal theory; Beslutsprocesser; deliberativa samtalet; demokrati; demokratisk; demokratiska värden; Dialektik; dialog; Ekonomi; Ekonomiprogrammet; Elevaktivitet; Grundprincipen offentlighet i det deliberativa samtalet; Gut feeling; Gymnasie; Lärarens dubbla uppdrag; Magkänsla; Medierande metoder; Påverka utbildningen till form och innehåll; Uppgiftsorienterad pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärarens dubbla uppdrag inom gymnasieskolans ekonomiprogram och är ännu en studie som visar på att uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt ger läraren förutsättning att uppfylla Skollagens båda uppdrag, att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden, samt känna lust i lärandet samtidigt. Utgångspunkt är Skollagen och Skolverkets texter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Hansen.

Din email-adress: