Sökning: "Anna Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Anna Jönsson.

 1. 1. Bildstöd och samtalsmatta i specialisttandvård för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :AKK; barn; kommunikation; tandvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att underlätta kommunikationen med barn och ungdomar i tandvården används ibland bilder. I vilken utsträckning det används är dock relativt okänt. Syftet med examensarbetet var att kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Alla Helsingborgs barn är våra barn och vi ska ta hand om dem tillsammans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Johansson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :mobbning; grundskola; skolkurator; Olweusprogrammet; förebyggande arbete; samarbete; bullying; primary school; school councelor; Olweus bullying prevention program; preventive work; cooperation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the school counselors experience their role in the school when it comes to working against bullying. We also wanted to examine how the cooperation works between school counselors and the rest of the school personnel. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravets påverkan på bostadsmarknaden : En kvalitativ studie om hur det utökade amorteringskravet påverkar bostadspriserna i Åre och Östersund

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Jönsson; Anna Hedin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadspriserna har kraftigt ökat de senaste Åren i stora delar av Sverige. Ökningen av bostadspriserna har lett till högre skuldsättning. Något som Riksbanken, Regeringen och Finansinspektion ville påverka genom att införa ett utökat amorteringskrav som skulle minska den höga skuldsättningen. LÄS MER

 4. 4. Sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer : En teoriprövande studie av Geoffrey Tills teori i Operation Sharp Guard och UNIFIL MTF448

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Geoffrey Till; sjöstridskrafter; fredsfrämjande operationer; Libanon; Adriatiska havet; Operation Sharp Guard; UNIFIL MTF448; HMS Gävle;

  Sammanfattning : This research paper examines the advantages of deployment of naval forces in peace support operations. The study has been undertaken because the research on this subject is fairly limited. The research tends to be normative and traditional strategists are often focusing on the effect of naval force in terms of war. LÄS MER

 5. 5. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Jönsson.

Din email-adress: