Sökning: "Anna Lena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Lena Karlsson.

 1. 1. En kvittoskannare Implementering av optisk teckenigenkänning för Android-enheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Josefina Andreasson; Mattias Fridén; Cecilia Geijer; Johan Gustavsson; Johannes Jansson; Anton Karlsson; [2014-02-27]
  Nyckelord :Android; OCR; Receipts; Agile development;

  Sammanfattning : Rapporten är ett kandidatarbete som utfördes under våren 2013 vid Institutionen för Data- och Informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. I rapporten beskrivs utvecklingen av en applikation för att fotografera kvitton och med hjälp av optisk teckenigenkänning lagra informationen från dem på en smart mobiltelefon. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesrätt på Internet - parallellt existerande varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Karlsson; [2011]
  Nyckelord :parallellt existerande varumärken; varumärkesrätt; Internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten är territoriell, till skillnad från Internet, en av våra idag viktigaste marknadsplatser, som är globalt. Ett resultat av varumärkesrättens territorialitet och det faktum att rättigheterna till ett varumärke följer registrerings- eller inarbetningslandets gränser är att det är möjligt för ett varumärke att ägas av olika innehavare i olika länder. LÄS MER

 3. 3. IT Governance med fokus på IT-investeringar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lena-Maria Lindström; Anna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :IT Governance; IT investment; IT decision; IT Governance; IT-investeringar; IT-beslut; IT-styrning;

  Sammanfattning : Abstract Date              2009-06-07 Level             Master thesis in Information Technology and Business Administration, 15 hp, EIK024 Authors        Anna Karlsson, akn05009@student.mdh.se                      Lena-Maria Lindström, llm05002@student.mdh. LÄS MER

 4. 4. Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Löf; Susanne Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; förhållningssätt; pedagogisk miljö; inkludering och exkludering; en skola för alla;

  Sammanfattning :  Stockholms UniversitetSpecialpedagogiska InstitutionenFörberedande kurs i specialpedagogik 30 p.Vt. 2009. C-uppsats. LÄS MER

 5. 5. Elever som anses oroliga och stökiga, problem eller utmaning?

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Löf; Susanne Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; förhållningssätt; pedagogisk miljö; inkludering och exkludering; en skola för alla;

  Sammanfattning : Stockholms UniversitetSpecialpedagogiska InstitutionenFörberedande kurs i specialpedagogik 30 p.Vt. 2009. C-uppsats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Lena Karlsson.

Din email-adress: