Sökning: "Anna Lena Nyrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Nyrén.

  1. 1. Den betydelsefulla högläsningen : Hur ser förskollärare på högläsning som en del i det pedagogiska arbetet?

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Anna-Lena Nyrén; Sofie Holgersson; [2014]
    Nyckelord :Högläsning; Förskola; Förskollärare; Språkstimulans; Boksamtal;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur högläsning kan användas i det pedagogiska arbetet i förskolan och hur förskollärare i den aktuella studien tänker om högläsningen som en språkstimulerande aktivitet. Vi har använt oss av följande frågeställningar: Hur kan högläsning användas i det pedagogiska arbetet i förskolan? Vilka föreställningar kan pedagoger i förskolan ha om högläsning som en språkstimulerande aktivitet? För att få svar på dessa frågor har vi använt oss av en kvalitativ metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Lena Nyrén.

Din email-adress: