Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Det disciplinerande lockbetet - En analys av kvalitetsbegreppets innebörd och funktion inom utbildningen för socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Alexander Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet kvalitet används närmast som ett mantra i vägledande dokument för den högre utbildningen, men begreppets innebörd preciseras inte. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med undervisande lärare vid utbildningen för socialt arbete och syftar till att besvara frågan om kvalitetsbegreppets betydelse och funktion. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av hur afasi påverkar en person i det dagliga livet efter en stroke : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Johansson; Julia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Afasi; dagliga livet; kommunikation; livsvärld; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi är en vanlig komplikation efter stroke och innebär en helt ny värld för dem som insjuknar. Afasi innebär en känslomässig kamp och många är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 3. 3. Byråkratins balanskonstnärer : En studie av emotionellt lönearbete hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Nilsson; Tobias Olsson; [2017]
  Nyckelord :Bureau; Official workers; Public authority; Emotional labour; Emotions; Feeling rules; Myndighet; Tjänsteman; Myndighetsutövning; Emotionellt lönearbete; Emotioner; Känsloregler;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som mål att undersöka hur tjänstemän inom myndigheterarbetar med sina känslor, inom deras arbete med enskilda individer, som ofta är iutsatta situationer. Vi vill med detta kunna svara på frågeställningar kring hurdessa tjänstemän arbetar med sina emotioner, men även om det kan uppståmotstridiga krav i arbetet och hur eventuella konsekvenser av dessa hanteras. LÄS MER

 4. 4. Taktil massage – ett komplement inom onkologisk slutenvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susann Hoffmann; Anna Olsson; [2017]
  Nyckelord :Beröring; taktil massage; välbefinnande; General Works;

  Sammanfattning : Behovet av beröring finns hos de flesta individer och är grundläggande i omvårdnadsarbetet. En cancerbehandling innebär en stor fysisk och psykologisk påfrestning för den som drabbats. LÄS MER

 5. 5. Ingen effekt av supplementering med vetefiber för prevention av recidiv i kolorektalt adenom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sandra Eriksson; Eleonor Olsson; Maria Palmqvist; [2016-06-15]
  Nyckelord :kolorektalcancer; recidiv; kolorektalt adenom; kostfiber; vetefiber; colorectal cancer; recurrence; colorectal adenoma; dietary fibre; wheat fibre;

  Sammanfattning : Title: No effect of supplementation with wheat fibre for prevention ofcolorectal adenoma recurrenceAuthor: Sandra Eriksson, Eleonor Olsson and Maria PalmqvistSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 07, 2016Background: A colorectal adenoma makes a precursor to colorectal cancer, the third most commonform of cancer worldwide. Individuals with colorectal adenomas have a two to four timesincreased risk to develop colorectal cancer, and recurrence is common. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Olsson.

Din email-adress: