Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Ingen effekt av supplementering med vetefiber för prevention av recidiv i kolorektalt adenom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sandra Eriksson; Eleonor Olsson; Maria Palmqvist; [2016-06-15]
  Nyckelord :kolorektalcancer; recidiv; kolorektalt adenom; kostfiber; vetefiber; colorectal cancer; recurrence; colorectal adenoma; dietary fibre; wheat fibre;

  Sammanfattning : Title: No effect of supplementation with wheat fibre for prevention ofcolorectal adenoma recurrenceAuthor: Sandra Eriksson, Eleonor Olsson and Maria PalmqvistSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 07, 2016Background: A colorectal adenoma makes a precursor to colorectal cancer, the third most commonform of cancer worldwide. Individuals with colorectal adenomas have a two to four timesincreased risk to develop colorectal cancer, and recurrence is common. LÄS MER

 2. 2. Pensionärens guide till universitetet En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Anna Härdig; Anton Wiklund; Louise Olsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns denna uppsats inte att ladda ner. Den kommer att läggas upp i fulltext februari 2017... LÄS MER

 3. 3. Språkproblem och kulturella aspekter inom den perioperativa vården : Operationssjuksköterskors upplevelser - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ann-Mari Klarström; Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :Theatre nurse; preoperative care; language problems; cultural aspects; Operationssjuksköterska; perioperativ vård; språkproblem; kulturella aspekter;

  Sammanfattning : Introduktion: Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det ställer höga krav på operationssjuksköterskans omvårdnad för en hög patientsäkerhet i samband med operation. Syfte:Att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av språkproblem och kulturella aspekter i den perioperativa vården. LÄS MER

 4. 4. Loading Screens : Ett arbete om information som presenteras på begränsad tid under laddningstider i spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Design and evaluation of an interactive balance board for stroke survivors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :stroke survivor; stroke; balance training; interactive balance board; musical feedback; interactive design; rehabilitation; motivation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The rehabilitation after a stroke is important for the individual so that the affected body functions recover as much as possible. The balance is often impaired after a stroke and need to be strengthend to not impede the stroke-survivor in the daily life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Olsson.

Din email-adress: