Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Why Purpose? A quantitative study on the impact of a communicated corporate purpose on consumers' and potential employees' brand reactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Berg; Annie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Purpose; Brand Attitude; WOM Intention; Employer Attractiveness;

  Sammanfattning : The purposes of organisations is an increasingly discussed topic and during recent years, more and more companies have started to communicate their corporate purpose to consumers. Consumers as well as employees increasingly desire meaning with their consumption and in their careers. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation eller pedagogisk dokumentation? : En kvalitativ studie om skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Olsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Positionering;

  Sammanfattning : Det valda ämnet som undersöks i denna examensuppsats är dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskol-lärare förhåller sig till skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVSKATTAD HÖRAPPARATANVÄNDNING OCH RESULTAT PÅ HEARING HANDICAP INVENTORY FOR THE ELDERLY, HHIE - en studie om användningstidens inverkan på utfallet av en internetbaserad rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Ekdahl; Anna Olsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Audiologisk grupprehabilitering; IOI-HA; HHIE; hörapparatanvändning; internetbaserad rehabiliteringsintervention; Audiologic group rehabilitation; hearing aid use; internet-based rehabilitation intervention;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown advantages with high hearing aid use and also for audiologicrehabilitation in group sessions.Purpose: The purpose of this study was to investigate if self-reported hearing aid use before participationin a rehabilitation intervention was of value for the results measured by Hearing HandicapInventory for the Elderly, HHIE. LÄS MER

 4. 4. Påverkas vår aptit av hur ofta vi äter? – En systematisk översiktsartikel kring sambandet mellan måltidsfrekvens och aptit hos normalviktiga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Heidi Huitula; Moa Olsson; [2017-06-07]
  Nyckelord :aptit; måltidsfrekvens; VAS; GLP-1; ghrelin; appetite; meal frequency;

  Sammanfattning : Title: Does meal frequency affect our appetite? – A systematic review over the relationship between meal frequency and appetite in normal weight women and men.Author: Moa Olsson and Heidi HuitulaSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4th, 2017Background: Overweight is a major problem in today’s society and how often one should eat to maintain a good appetite control is uncertain. LÄS MER

 5. 5. En studie om boendekvaliteti ett nybyggt bostadskomplex : Kvalitativ undersökning som omfattar Kv. Rosteriet 7 och hur detupplevs av de boende och dess omgivning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Björkegren; Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Quality of accommodation; residential complex; Ola Nylander; daylight; boendekvalitet; bostadskomplex; Ola Nylander; dagsljusinsläpp; omslutenhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara bostäder på individnivå med även ur ett helhetsperspektiv. Vi påverkas alla indirekt av den arkitektur vi möter i bostaden vilket inverkar på vår upplevda boendekvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Olsson.

Din email-adress: