Sökning: "Anna Sahlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Sahlen.

  1. 1. Makrostruktur och kohesion i berättande hos 6-åringar med och utan epilepsi

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Ylva Dahlström; Anna Mäki; [2011-09-20]
    Nyckelord :narrativ förmåga; makrostruktur; kohesion; Nelli-sagan; epilepsi; narration; macrostructure; cohesion; epilepsy;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the narrative skill of sixyear-olds in terms of macrostructure and cohesion, and its relation tonarrative content, auditory attention, auditory short-term memory and threemeasures of word retrieval. A group comparison of macrostructure andcohesion was also performed between children with and without epilepsy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Sahlen.

Din email-adress: