Sökning: "Anna-Lena Borg Engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Borg Engberg.

  1. 1. Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Björn Löfgren; Anna-Lena Borg Engberg; [2011]
    Nyckelord :Motivation; work motivation; work and motivation; Motivation and work; leadership and motivation and nurses and motivation.; Motivation; arbetsmotivation; arbete och motivation; Motivation och arbete; ledarskap och motivation samt sköterskor och motivation.;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna-Lena Borg Engberg.

Din email-adress: