Sökning: "Anna-Lena"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet Anna-Lena.

 1. 1. Walking the Tightrope - An exploratory study of how Stockholm-based social enterprises manage the dilemma of embeddedness and disembeddedness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Lena Hügel; Erika Ni; [2018]
  Nyckelord :social entrepreneurship; embeddedness; dilemma of embeddedness and disembeddedness; social networks;

  Sammanfattning : Social entrepreneurship is a rising field of research and, in practice, a concept that bridges the public and private sector to offer solutions to social crises. With this thesis, we aim to contribute to the emerging body of literature by applying the concept of embeddedness to social entrepreneurship and investigating the dilemma of embeddedness and disembeddedness. LÄS MER

 2. 2. "Man ska väl få bestämma över sig själv eller" : - erfarenheter av skolgång och skolbyte hos två elever i gymnasiesärskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna-Lena Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det funkar bra!" : Förskollärares konstruktioner av hur man organiserar för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Grenemark; Anna-Lena Lestander; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; förskollärare; samverkan; övergång; överlämning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och jämföra förskollärares perspektiv på barns övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studien började med en litteraturstudie som behandlade historia och teorier rörande samverkan och övergångar. LÄS MER

 4. 4. "Vad betyder zombie jag vet inte" : Andraspråkselevers epistemiska positioneringar i samtal 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna-Lena Andersson Ehn; [2017]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; CA; epistemisk positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare gör lärande genom tal-i-interaktion. Frågorna som ställts är hur talarna gör för att orientera sig mot en gemensam förståelse och hur lärandet blir synligt genom talarnas agerande. LÄS MER

 5. 5. Climate in mind - climate-adapted neighborhood design : a case study from Nyhamnen in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna-Lena Sauer; [2017]
  Nyckelord :Nyhamnen; Malmö; SymbioCity Approach; Sustainability Science; urban green spaces; multifunctional space; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cities affected by the impacts of climate change have to find new ways to adapt to the variability in weather patterns, such as heavy rainfalls and storms. The coastal city Malmö, a former industrial city, aims to be carbon neutral by 2020 and provided by 100 percent renewable energies in 2030. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna-Lena.

Din email-adress: