Sökning: "Anne Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Berg.

  1. 1. VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Alexander Tatidis; Anna Maria Kristina Fransson; Nils-Petter Nilsson; [2010]
    Nyckelord :Extern personal; bemanning; bemanningsföretag; rekrytering; kompetens; hyra personal; företagsorganisation; bemanning växjö; outsourcing; kompetensutveckling;

    Sammanfattning : Examensarbete, G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, ekonomistyrning, Enterprising and business development, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson, Alexander Tatidis och Nils-Petter Nilsson. Handledare: Marja Soila Wadman Titel: Varför hyr företag in extern personal? Bakgrund: Faktorer till varför företag hyr in extern personal från bemanningsföretag har diskuterats livligt under lågkonjunkturen som varit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anne Berg.

Din email-adress: