Sökning: "Anneli Mattsson Kershaw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Mattsson Kershaw.

  1. 1. Teaching Academic English to English Learners : A literature Review on Classroom Practice

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

    Författare :Anneli Mattsson Kershaw; [2017]
    Nyckelord :Academic English; BICS; English language learners; English as a second language; systemic learning theory; teaching practices; cognitive theory; teachers’ training; scaffolding.;

    Sammanfattning : The level of fluency in the genre specific language of schooling, also known as Academic English (AE), determines students’ success in school. Government agencies that legislate school policies therefore give teachers the directive to conduct education in ways that promote communicative abilities in academic English across all curricula. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anneli Mattsson Kershaw.

Din email-adress: