Sökning: "Annelie Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annelie Lindahl.

  1. 1. Karriär - där går meningarna isär. Karriärbegreppet i vägledningssituationen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Carola Berntsson; Annelie Lindahl; [2010]
    Nyckelord :Karriär; Brytpunktsvägledning; Processvägledning; Förhållningssätt;

    Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur vägledare ser på begreppet karriär och hur den synen färgar vägledningssamtalet. För att besvara vårt syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer med åtta personer, fyra studie- och yrkesvägledare och fyra sökande som haft ett vägledningssamtal hos desamma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annelie Lindahl.

Din email-adress: