Sökning: "Annelie Lindahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annelie Lindahl.

 1. 1. Att möta individen, inte könet : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt gentemot pojkar och flickor ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annelie Lindahl; Johanna Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Kön; genus; könöverskridande identitet; stereotypa könsroller;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt är olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön.BakgrundI bakgrund presenteras tidigare forskning kring genus. Det framkommer att pojkar och flickor behandlas och bemöts olika utifrån deras kön. LÄS MER

 2. 2. Karriär - där går meningarna isär. Karriärbegreppet i vägledningssituationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carola Berntsson; Annelie Lindahl; [2010]
  Nyckelord :Karriär; Brytpunktsvägledning; Processvägledning; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur vägledare ser på begreppet karriär och hur den synen färgar vägledningssamtalet. För att besvara vårt syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer med åtta personer, fyra studie- och yrkesvägledare och fyra sökande som haft ett vägledningssamtal hos desamma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annelie Lindahl.

Din email-adress: