Sökning: "Annica Heuermann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Heuermann.

  1. 1. Niños bilingües y sus actitudes hacia la enseñanza de lengua materna: Un estudio cualitativo de alumnos con lengua materna española en Suecia

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Annica Heuermann; [2018-06-12]
    Nyckelord :spanska; Flerspråkighet; modersmål; attityder; språkundervisning; Sverige; Multilingüismo; lengua materna; actitudes; enseñanza de idiomas; Suecia;

    Sammanfattning : Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där flerspråkighet blir alltmer attraktivt. Tidigare studier har visat vikten av modersmålsundervisningen för två- eller flerspråkiga elever. Syftet med föreliggande studie är att visa vilka attityder som finns till den spanska modersmålsundervisningen hos de elever som deltar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annica Heuermann.

Din email-adress: