Sökning: "Annika Sjögren Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Sjögren Hansson.

  1. 1. Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Annika Hansson; Caroline Sjögren; Matilda Paulstrup; [2012]
    Nyckelord :semiprofessionell organisation; professionell organisation; introduktion; introduktionsprocess; organisationskultur; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annika Sjögren Hansson.

Din email-adress: