Sökning: "Anonym Anonym"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Anonym Anonym.

 1. 1. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 2. 2. Miljömedvetenhet och prosocialt miljöbeteende : En kvantitativ enkätstudie om relationen mellan studenters miljöattityd och deras miljöskyddande vardagshandlingar och livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elina Sälik; Felicia Donborn; [2017]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; miljöhänsyn; prosocialt miljöbeteende; studenter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att försöka ta reda på om det finns något samband mellan Karlstad universitet studenters miljömedvetenhet och deras miljöbeteende, samt vilken dimension av miljöbeteende som enligt studenternas uppfattning har mest positiv inflytelse på miljön. För detta ändamål utfördes en kvantitativ undersökning i form av en anonym webbenkät som fanns tillgänglig på lärplattformen It’s Learning. LÄS MER

 3. 3. Makten hos en tredje part : En studie om bokningskanalernas inflytande på små hotell

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Franzén; Amy Sevelin; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Small hotels; Booking channels; Online travel agencies; Platforms; E-handel; Små hotell; Bokningskanaler; Online Travel Agencies; Plattformar;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain in-depth understanding of the influence of booking channels in the hotel sector on the small hotel's organization. Method: The essay is based on a qualitative multidirectional study conducted with 6 semistructured interviews as a data collection method. LÄS MER

 4. 4. Workers in the gig economy: employees or self-employed? - A comparative study on the concept of employment in the “gig economy”, focusing on Sweden and the United Kingdom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Joelsson; [2017]
  Nyckelord :Sharing economy; crowdsourcing; Gig economy; concept of employment; employee; self-employed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en överblick över det nya, men snabbt växande, konceptet crowdsourcing. Konceptet kan enkelt beskrivas som en åtgärd att ta en uppgift som vanligtvis utförs av en utsedd arbetspresterande part (vanligtvis en anställd) och outsourca denna till en odefinerad, anonym och generellt stort grupp av människor i form av en ”öppen inbjudan”. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer till fortsatt högintensiv träning : med inriktning på sporten Crossfit i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :motivation; högintensiv träning; crossfit;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Frågeställningarna är (1) Är det främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit och (2) Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit? Metod I denna studie valde man att dela ut den beprövade enkäten BREQ-3 för att besvara samtliga frågeställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anonym Anonym.

Din email-adress: