Sökning: "Anonym Anonym"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Anonym Anonym.

 1. 1. Miljömedvetenhet och prosocialt miljöbeteende : En kvantitativ enkätstudie om relationen mellan studenters miljöattityd och deras miljöskyddande vardagshandlingar och livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elina Sälik; Felicia Donborn; [2017]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; miljöhänsyn; prosocialt miljöbeteende; studenter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att försöka ta reda på om det finns något samband mellan Karlstad universitet studenters miljömedvetenhet och deras miljöbeteende, samt vilken dimension av miljöbeteende som enligt studenternas uppfattning har mest positiv inflytelse på miljön. För detta ändamål utfördes en kvantitativ undersökning i form av en anonym webbenkät som fanns tillgänglig på lärplattformen It’s Learning. LÄS MER

 2. 2. Mönster som leder till sjukfrånvaro : Sekvensanalys på longitudinella data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Sara Jesperson; Sara Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sequence analysis; Longitudinal data; cSPADE; Sick leave; Sekvensanalys; Longitudinella data; cSPADE; Sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro innebär en kostnad för både arbetsgivare och arbetstagare. För en anonym fullgrossist är detta ett problem på en av deras lagerlokaler, där sjukfrånvaron är hög. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelares förhållningssätt till kost : En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Eriksson; Jon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kost; fotbollsspelare; prestation; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. LÄS MER

 4. 4. Workers in the gig economy: employees or self-employed? - A comparative study on the concept of employment in the “gig economy”, focusing on Sweden and the United Kingdom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Joelsson; [2017]
  Nyckelord :Sharing economy; crowdsourcing; Gig economy; concept of employment; employee; self-employed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en överblick över det nya, men snabbt växande, konceptet crowdsourcing. Konceptet kan enkelt beskrivas som en åtgärd att ta en uppgift som vanligtvis utförs av en utsedd arbetspresterande part (vanligtvis en anställd) och outsourca denna till en odefinerad, anonym och generellt stort grupp av människor i form av en ”öppen inbjudan”. LÄS MER

 5. 5. Svenska civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga : En kvantitativ studie med DIT-testet utförd vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Fritz; Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :DIT-test; etisk resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Behovet av affärsetik är utbrett i affärsvärlden. Flertalet händelser som skakat affärsvärlden är skandalerna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron och Arthur Andersen, som skett kring millennieskiftet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anonym Anonym.

Din email-adress: