Sökning: "Anonym Anonym"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Anonym Anonym.

 1. 1. Miljömedvetenhet och prosocialt miljöbeteende : En kvantitativ enkätstudie om relationen mellan studenters miljöattityd och deras miljöskyddande vardagshandlingar och livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elina Sälik; Felicia Donborn; [2017]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; miljöhänsyn; prosocialt miljöbeteende; studenter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att försöka ta reda på om det finns något samband mellan Karlstad universitet studenters miljömedvetenhet och deras miljöbeteende, samt vilken dimension av miljöbeteende som enligt studenternas uppfattning har mest positiv inflytelse på miljön. För detta ändamål utfördes en kvantitativ undersökning i form av en anonym webbenkät som fanns tillgänglig på lärplattformen It’s Learning. LÄS MER

 2. 2. Workers in the gig economy: employees or self-employed? - A comparative study on the concept of employment in the “gig economy”, focusing on Sweden and the United Kingdom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Joelsson; [2017]
  Nyckelord :Sharing economy; crowdsourcing; Gig economy; concept of employment; employee; self-employed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en överblick över det nya, men snabbt växande, konceptet crowdsourcing. Konceptet kan enkelt beskrivas som en åtgärd att ta en uppgift som vanligtvis utförs av en utsedd arbetspresterande part (vanligtvis en anställd) och outsourca denna till en odefinerad, anonym och generellt stort grupp av människor i form av en ”öppen inbjudan”. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer till fortsatt högintensiv träning : med inriktning på sporten Crossfit i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :motivation; högintensiv träning; crossfit;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Frågeställningarna är (1) Är det främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit och (2) Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit? Metod I denna studie valde man att dela ut den beprövade enkäten BREQ-3 för att besvara samtliga frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josef Thoresen; Sofia Elfwendahl; [2017]
  Nyckelord :female; woman; gaming; streaming; twitch; kvinna; spel; gaming; streaming; twitch;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. LÄS MER

 5. 5. Den "Gråa massan" : En diskursanalys om flyktingar i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Lundeqvist; Jens Glademyr; [2017]
  Nyckelord :konstruktioner; diskursteori; Laclau och Mouffes; dagstidningar; socialkonstruktionism; flykting; 1995–2016; longitudinell;

  Sammanfattning : Denna diskursanalytiska studie undersöker hur begreppet flykting konstrueras i svensk nyhetspress under tidsperioden 1995–2016. Studien utgår ifrån Laclau och Mouffes diskursteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anonym Anonym.

Din email-adress: