Sökning: "Anonym Anonym"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Anonym Anonym.

 1. 1. Patient möter student : En litteraturöversikt om patienters upplevelse av att vårdas av sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Erik Axelsson; Jessica Dalgren; [2018]
  Nyckelord :patient; patientupplevelse; sjuksköterskestudent; student-patientrelationer; vårdrelation; omvårdnad; klinisk praktik;

  Sammanfattning : Sjukdom och ohälsa är något som kan drabba vem som helst. I vissa fall medför det att sjukvård behöver uppsökas och att man hamnar i rollen som patient. Detta är en roll som präglas av en sårbarhet på grund av det nya sammanhanget och att vara utlämnad till vårdpersonalen. LÄS MER

 2. 2. Läsning, motivation och ljudböcker : En kvantitativ studie av elevers attityder till bruket av ljudböcker som motivationsfrämjande för läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; motivation; audiobooks; reading aloud; subject of Swedish; Gymnasieskolan; motivation; ljudböcker; högläsning; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning på en gymnasieskola i Västra Götaland kring elevers attityder till bruket av ljudböcker, vilket kopplas samman med motivation för läsning av skönlitteratur. Enkätundersökningen genomfördes i skolan, tillsammans med närvarande lärare och var anonym. LÄS MER

 3. 3. Billy Fagerström & 20-åringen : En tidnings gestaltning av två mördare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Framing theory; Dramturgy; Media and crime; Murderer; Criminality; Journalism; Gestaltningsteorin; Dramaturgi; Medier och brott; Mördare; Kriminalitet; Journalistik;

  Sammanfattning : Inom loppet av sex månader mördades tre personer i Hudiksvalls kommun. Morden blev uppmärksammade i media och beskrevs som brutala i sitt tillvägagångssätt. En 20-årig man dömdes för mordet på Vanja Nilsson och Kjell List och en 22-årig man dömdes för mordet på Tova Moberg. LÄS MER

 4. 4. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 5. 5. Miljömedvetenhet och prosocialt miljöbeteende : En kvantitativ enkätstudie om relationen mellan studenters miljöattityd och deras miljöskyddande vardagshandlingar och livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elina Sälik; Felicia Donborn; [2017]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; miljöhänsyn; prosocialt miljöbeteende; studenter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att försöka ta reda på om det finns något samband mellan Karlstad universitet studenters miljömedvetenhet och deras miljöbeteende, samt vilken dimension av miljöbeteende som enligt studenternas uppfattning har mest positiv inflytelse på miljön. För detta ändamål utfördes en kvantitativ undersökning i form av en anonym webbenkät som fanns tillgänglig på lärplattformen It’s Learning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anonym Anonym.

Din email-adress: