Sökning: "Anton Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Anton Johansson.

 1. 1. Att göra akutsjukvården personcentrerad : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anton Johansson; Anton Skog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Delamination of Cross-laminated timber and its impact on fire development | Focusing on different types of adhesives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Johansson; Anton Svenningsson; [2018]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; X-lam; delamination; engineered timber; adhesive; glue; tall timber buildings; timber load-bearing structures; charring rate; NFPA; Paramteric fires; standard testing furnace; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the recent decade, the interest of building taller all-timber structures using engineered timber materials such as cross-laminated timber (CLT) has increased substantially. On the other hand, there’s also a significant resistance and fear concerning the fire safety of buildings with wood-based load-bearing structures. LÄS MER

 3. 3. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 4. 4. Linping - Linqueueping without queue : A case study in developing navigable and readable webapplications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Biamont; Alexander Danielsson; Anton Frölander; Gustav Johansson; Philip Melbi; Petersson Eric; Joakim Strandberg; Anna Wikström; Johannes Åhlander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to attempt to create a usable and trustable web application for selling event tickets capable of better satisfying the needs of students and event arrangers at Linköping University than contemporary methods. At the moment of writing all such tickets are sold physically and students are required to queue to acquire tickets. LÄS MER

 5. 5. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Eklund; Tommy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hot och våld; Lärare; Högstadieskolor; Handlingsplan; Definition;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anton Johansson.

Din email-adress: