Sökning: "Anton Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Anton Johansson.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Eklund; Tommy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Hot och våld; Lärare; Högstadieskolor; Handlingsplan; Definition;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. LÄS MER

 3. 3. Det digitaliserade hatet: en kvalitativ studie gällande dataspels självreglering av näthat.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anton Johansson; [2017]
  Nyckelord :cyberbullying; gaming; online hate; self-regulation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore cyberbullying and online hate in games with a focus on how the game developers attempt to self-regulate this hate. With the Swedish laws not being in place to protect the victims and sanctioning the offenders this aspect is a clear example of in-formal control. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att motiverapatienter med diabetes mellitus typ 2 tilllivsstilsförändring - en litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Johansson; Charlotta Lilie; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Vi måste vara så mycket bättre" : En kvalitativ studie om kvinnors yrke som sportjournalister

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Kårén; Peter Appelquist; [2017]
  Nyckelord :Genus; makt; habitus; fält; kapital; identitet; journalistik; kvinnliga sportjournalister;

  Sammanfattning : This study look into women who works as sports journalists. The purpose is to examine how they see their own role as women and sports journalists and how the work environment has evolved over time. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anton Johansson.

Din email-adress: