Sökning: "Arktis"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Arktis.

 1. 1. Snow layer mapping by remote sensing from Unmanned Aerial Vehicles : A mixed method study of sensor applications for research in Arctic and Alpine environments

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Isacsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; Drones; Snow; Remote Sensing; Sensors; Arctic; Alpine; Mapping; UAV; Drönare; Snö; Fjärranalys; Sensorer; Arktis; Alpin; Kartläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet presenterat i den här rapporten utfördes i syfte att kartlägga vilka sensorer och metoder som skulle kunna vara tillämpbara inom kartläggning av snölager i den arktiska regionen. För att göra den bedömningen har flera olika metoder använts. LÄS MER

 2. 2. Quasi-Biennial Oscillation och dess påverkan på klimatet i troposfären

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Nordvall Oliver; [2018]
  Nyckelord :Quasi-Biennial Oscillation; QBO; Climate; Polar Vortex; ENSO; TC; Holton-Tan Effect; Quasi-Biennial Oscillation; QBO; Klimat; Polarvirvel; ENSO; TC; Holton-Tan Effect;

  Sammanfattning : The Quasi-Biennial Oscillation (QBO) is the strongest phenomena influencing the stratopheric (~15-50 km height) circulation over the equator. QBO has two phases of downward propagating easterly and westerly winds, which has a total period of approximately 28 months and the phase is defined by the wind direction between the airpressure 25-50 hPa, which is roughly at a height of 30 km. LÄS MER

 3. 3. Risker för kryssningstrafik i arktiskt klimat - En analys av kraven som ställs på LSA av Polarkoden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Adam Persson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Arktis; Polarkoden; Livräddningsutrustning; Livbåtar; Risker; Is;

  Sammanfattning : Cruise traffic in the Arctic is a hot topic today since the melting ice has allowed for new possibilities for the cruise ship companies to frequent new and interesting routes. The climate around the poles is not only recognizable by the stunning views and landscape, but also by extreme cold, ice and strong winds, combined with an ever-changing weather that can hit without warning. LÄS MER

 4. 4. A comparison of modelled precipitation in Greenland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Rebecca Vesterberg; [2017]
  Nyckelord :Greenland; precipitation; Surface mass balance; SMB; ice sheet; accumulation; ablation; sea level rise; Regional Climate Model; HIRHAM5; Numerical Weather Prediction model; HIRLAM7.3; biases; climate change; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Greenland ice sheet develops throughout the year with the changing weather condi- tions. Precipitation contributes by increasing the mass, whilst warmth induces melting, which makes the ice sheet diminish. LÄS MER

 5. 5. Nordostpassagen – ett lokalt hot eller en global möjlighet? : En värdering av miljöpåverkan vid ett ökat användande av Nordostpassagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alexander Andersson; Teed Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Northeast passage; Northern Sea Route; Arctic; shipping; Suez Canal; environmental impact; Nordostpassagen; Arktis; miljö; sjöfart; Suezkanalen; miljökonsekvens;

  Sammanfattning : I takt med att isens utbredning i Arktis minskar ökar potentialen för Nordostpassagen att bli ett alternativ till Suezkanalen. En inledande litteraturstudie identifierar möjliga effekter på miljön vid en kraftig ökning av kommersiell sjöfart längs Nordostpassagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arktis.

Din email-adress: