Sökning: "Arktis"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Arktis.

 1. 1. Risker för kryssningstrafik i arktiskt klimat - En analys av kraven som ställs på LSA av Polarkoden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Adam Persson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Arktis; Polarkoden; Livräddningsutrustning; Livbåtar; Risker; Is;

  Sammanfattning : Cruise traffic in the Arctic is a hot topic today since the melting ice has allowed for new possibilities for the cruise ship companies to frequent new and interesting routes. The climate around the poles is not only recognizable by the stunning views and landscape, but also by extreme cold, ice and strong winds, combined with an ever-changing weather that can hit without warning. LÄS MER

 2. 2. A comparison of modelled precipitation in Greenland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Rebecca Vesterberg; [2017]
  Nyckelord :Greenland; precipitation; Surface mass balance; SMB; ice sheet; accumulation; ablation; sea level rise; Regional Climate Model; HIRHAM5; Numerical Weather Prediction model; HIRLAM7.3; biases; climate change; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Greenland ice sheet develops throughout the year with the changing weather condi- tions. Precipitation contributes by increasing the mass, whilst warmth induces melting, which makes the ice sheet diminish. LÄS MER

 3. 3. Nordostpassagen – ett lokalt hot eller en global möjlighet? : En värdering av miljöpåverkan vid ett ökat användande av Nordostpassagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alexander Andersson; Teed Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Northeast passage; Northern Sea Route; Arctic; shipping; Suez Canal; environmental impact; Nordostpassagen; Arktis; miljö; sjöfart; Suezkanalen; miljökonsekvens;

  Sammanfattning : I takt med att isens utbredning i Arktis minskar ökar potentialen för Nordostpassagen att bli ett alternativ till Suezkanalen. En inledande litteraturstudie identifierar möjliga effekter på miljön vid en kraftig ökning av kommersiell sjöfart längs Nordostpassagen. LÄS MER

 4. 4. Investigating Seasonal Snow in Northern Sweden – a Multi-Layer Snow Pack Model and Observations from Abisko Scientific Research Station Provide Clues

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Staffansdotter; [2017]
  Nyckelord :Snow characteristics; snow layer development; snow pack modelling; climate change; Abisko Scientific Research Station; Snöegenskaper; snöskiktutveckling; snöpackmodell; klimatförändringar; Abisko naturvetenskapliga station;

  Sammanfattning : Meteorological parameters determine the physical properties of snow precipitating from the atmosphere, but snow layers also continue to develop within the snow pack after the precipitation event. New characteristics form depending on temperature fluctuations, interaction with the soil, overburden compression, rain-on-snow events and more. LÄS MER

 5. 5. Att undvika en arktisk tragedi : Kollektiv förvaltning av fisket i Arktiska oceanens internationella vatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tomas Högberg; [2017]
  Nyckelord :Arctic; Tragedy of the commons; Fishery; Elinor Ostrom; Collective management; Arktis; Allmänningens tragedi; Fiske; Elinor Ostrom; Kollektiv förvaltning;

  Sammanfattning : In a time of climate change the Arctic region is undergoing rapid changes, and the decreasing sea ice cover is expected to draw increased commercial interests as The Arctic Ocean gets more accessible for resource exploitation. The central part of the ocean is common area, where, in theory, overfishing may result in a tragedy of the commons and related fish stocks collapse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arktis.

Din email-adress: