Sökning: "Arktis"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Arktis.

 1. 1. Snow layer mapping by remote sensing from Unmanned Aerial Vehicles : A mixed method study of sensor applications for research in Arctic and Alpine environments

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Isacsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; Drones; Snow; Remote Sensing; Sensors; Arctic; Alpine; Mapping; UAV; Drönare; Snö; Fjärranalys; Sensorer; Arktis; Alpin; Kartläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet presenterat i den här rapporten utfördes i syfte att kartlägga vilka sensorer och metoder som skulle kunna vara tillämpbara inom kartläggning av snölager i den arktiska regionen. För att göra den bedömningen har flera olika metoder använts. LÄS MER

 2. 2. Quaternary Arctic foraminiferal isotopes: species reliability and palaeoceanographic application

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Aron Varhelyi; [2018]
  Nyckelord :Palaeoceanography; Arctic; foraminifera; stable isotopes; Paleoceanografi; Arktis; foraminiferer; stabila isotoper;

  Sammanfattning : To investigate whether foraminiferal stable isotope (δ18O/δ13C) variations have potential as a chronostratigraphic tool in the Arctic Ocean, this thesis presents new δ18O/δ13C data from five marine sediment cores. Three of those are downcore analyses (PS92/54-1; TC/PC-03; PC-07) and the remaining two are core top analyses (PC-04; PC-08). LÄS MER

 3. 3. Ryssland i Arktis : – En fallstudie av landets militära och diplomatiska maktutövande från 2007 till 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Fröhling; [2018]
  Nyckelord :Arctic; Russia; Soft Power; Hard Power; Geopolitics;

  Sammanfattning : The Arctic is except being one of the Worlds’ most remote regions also experiencing the heavy impacts of climate change. This means an opportunity for the Arctic nations – access to a brand new ocean. LÄS MER

 4. 4. Quasi-Biennial Oscillation och dess påverkan på klimatet i troposfären

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Nordvall Oliver; [2018]
  Nyckelord :Quasi-Biennial Oscillation; QBO; Climate; Polar Vortex; ENSO; TC; Holton-Tan Effect; Quasi-Biennial Oscillation; QBO; Klimat; Polarvirvel; ENSO; TC; Holton-Tan Effect;

  Sammanfattning : The Quasi-Biennial Oscillation (QBO) is the strongest phenomena influencing the stratopheric (~15-50 km height) circulation over the equator. QBO has two phases of downward propagating easterly and westerly winds, which has a total period of approximately 28 months and the phase is defined by the wind direction between the airpressure 25-50 hPa, which is roughly at a height of 30 km. LÄS MER

 5. 5. Risker för kryssningstrafik i arktiskt klimat - En analys av kraven som ställs på LSA av Polarkoden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Adam Persson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Arktis; Polarkoden; Livräddningsutrustning; Livbåtar; Risker; Is;

  Sammanfattning : Cruise traffic in the Arctic is a hot topic today since the melting ice has allowed for new possibilities for the cruise ship companies to frequent new and interesting routes. The climate around the poles is not only recognizable by the stunning views and landscape, but also by extreme cold, ice and strong winds, combined with an ever-changing weather that can hit without warning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arktis.

Din email-adress: