Sökning: "Artistic figuration"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Artistic figuration.

 1. 1. Att bygga med konst : en fallstudie om investeringar i konstnärlig gestaltning vid nybyggnation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ingrid Wittbom; Matilda Peltonen; [2015]
  Nyckelord :Artistic figuration; cultural value; investment; financial strategies; Konstnärlig gestaltning; kulturella värden; investering; finansiella strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att förklara hur byggherreföretag investerar i konstnärlig gestaltning. Genom analysen besvaras undersökningsfrågorna som handlar om vilka investeringar och strategier som tillämpas av byggherrarna för konstnärlig gestaltning, samt vilka faktorer som påverkar deras beslut att arbeta med konst och kultur. LÄS MER

 2. 2. När lärare kommer ut ur garderoben : En intervjustudie med tre ickeheterosexuella lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Tess Emma Svensson; [2014]
  Nyckelord :bisexual; heteronormativity; homosexual; lesbian; media pedagogy; poetic narrative; teachers; visual art pedagogy; bildpedagogik; bisexuell; heteronormativitet; homosexuell; lesbisk; lärare; mediepedagogik; poetiskt narrativ;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet tar avstamp i metaforen ”att komma ut ur garderoben” och som blivande lärare intresserar jag mig för hur verksamma lärare som inte är heterosexuella väljer att agera i frågan om öppenhet.Syftet är att synliggöra ickeheterosexuella lärare genom att analysera och tolka tre lärares berättelser om sin yrkesvardag samt att diskutera resultatet ur ett didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hans Hedbergs reliefer : mellan figuration och abstraktion

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Per Grimell; [2014]
  Nyckelord :Hans Hedberg; keramik; reliefer; Biot; Frankrike; Sverige;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to analyse and interpret artist Hans Hedberg’s monumental, ceramic reliefs in Sweden and France. Hedberg is internationally famous for his ceramic fruits and eggs in different glaces and formats. LÄS MER

 4. 4. Konsten åt folket : en översikt över villkoren för konstnärlig utövning i det forna DDR samt över verksamheten i Rostocks konsthall under 1980-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Kerstin Svedbäck; [2011]
  Nyckelord :GDR - conditions for artists - restrictions - social realism - common motives - changes over decades - exhibitions in Rostock Artmuseum;

  Sammanfattning : This thesis explores the conditions of painting artists in the former GDR. The conclusion after studying rather many artists excepted paintings is, that they had a very personal style within the figuration, considering the official prescription of Social realism. The main objective for the study is common motives and changes over time. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Artistic figuration.

Din email-adress: