Sökning: "Arvode"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Arvode.

 1. 1. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER

 2. 2. Aktieindexobligationer - Prissätts de rättvist?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Tungström; [2018]
  Nyckelord :Aktieindexobligationer; strukturerade produkter;

  Sammanfattning : Aktieindexobligationer har kommit att bli en mycket vanlig sparform i Sverige där marknaden för produkterna ökat explosionsartat de senaste åren. Denna studie redogör för hur produkterna prissätts samt undersöker hur emissionspriset står sig gentemot det beräknade värdet. LÄS MER

 3. 3. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 4. 4. Familjehemsplaceringar - för barnets eget bästa? : En studie om familjehemsplaceringar i Sverige. Hur utreds familjehem, hur värnar socialarbetare om framgångsfaktorer under placering samt upprätthåller ett gynnade samarbete mellan olika aktörer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Max Vikander; Johanna Thorén; [2017]
  Nyckelord :Familjehemsplacering; socialtjänst; barn; samarbete; skyddsfaktorer; riskfaktorer; arvode; privat aktör; omkostnadsersättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklares arvoden : En studie om självupplevd motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niclas Jävervall; Adam Malmeby; [2017]
  Nyckelord :Självupplevd motivation; Självupplevd prestation; Arvode; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fastighetsmäklares arvoden påverkar deras självupplevda motivation och prestation. Studien anpassar etablerade mått för självupplevd motivation och prestation till en enkät som valideras. Resultatet visar att fastighetsmäklare upplever arvoden olika. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arvode.

Din email-adress: