Sökning: "Arvode"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Arvode.

 1. 1. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 2. 2. Familjehemsplaceringar - för barnets eget bästa? : En studie om familjehemsplaceringar i Sverige. Hur utreds familjehem, hur värnar socialarbetare om framgångsfaktorer under placering samt upprätthåller ett gynnade samarbete mellan olika aktörer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Max Vikander; Johanna Thorén; [2017]
  Nyckelord :Familjehemsplacering; socialtjänst; barn; samarbete; skyddsfaktorer; riskfaktorer; arvode; privat aktör; omkostnadsersättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklares arvoden : En studie om självupplevd motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niclas Jävervall; Adam Malmeby; [2017]
  Nyckelord :Självupplevd motivation; Självupplevd prestation; Arvode; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fastighetsmäklares arvoden påverkar deras självupplevda motivation och prestation. Studien anpassar etablerade mått för självupplevd motivation och prestation till en enkät som valideras. Resultatet visar att fastighetsmäklare upplever arvoden olika. LÄS MER

 4. 4. Gaseller, företagsdjungelns bytesdjur –Bakomliggande faktorer som påverkar ett revisorsbyte hos gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Bennersten; Kristina Byström; [2016-03-23]
  Nyckelord :Gaseller; revisorsbyte; företagsstorlek; revisionsbyråstorlek; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Då Gaseller är en viktig del av samhället är det aktuellt att förståvad som ligger bakom deras revisorsbyten och vad missnöjet grundas i. Tidigare studierförklarar varför företag byter revisor och denna studie bygger vidare på dessa tidigare studiermen fokuserar istället på en specifik grupp av aktiebolag, Gaseller. LÄS MER

 5. 5. Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Larsson Ljungström; Annie Lidé; Eric Ridell; [2016]
  Nyckelord :Arvode; Byrå; Erfarenhet; Kognitiv psykologi; Kreditgivare; Revisionskvalité; Revision; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer Seminariedatum: 2:e juni 2016 Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell Handledare: Niklas Sandell Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag. Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arvode.

Din email-adress: