Sökning: "Att Välja"

Visar resultat 1 - 5 av 2810 uppsatser innehållade orden Att Välja.

 1. 1. I föräldrarnas fotspår? : En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Lindberg; Mattias Wildros; [2017]
  Nyckelord :kvantitativ; regressionsanalys; EGP; utbildning; eftergymnasial utbildning; skilda föräldrar; LNU 2010; Levnadsnivåundersökningen 2010;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. LÄS MER

 2. 2. ATT VÄLJA EN AV SINA EGNA? En studie av två familjeföretags karaktäristika och sambandet med deras VD-val

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Bjärfors; Elin Ingves; [2016-10-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What is so unique about family businesses? What makes them so special and, somehow distant to those who is not a part of the family? What really defines a family business and, how does it feel to be a part of it? These are a few of the questions we asked ourselves before we started this study. We cameto focus on the CEO position and, who to choose to represent, not only the business but the family legacy as well. LÄS MER

 3. 3. Val av vinförpackning är inte glasklart - Studie om konsumentbeteende och val av vinförpackning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Schroth; My Fridén; [2016-07-04]
  Nyckelord :Vin; vinförpackningar; konsumentbeteende; teorin om motiverat beteende; attityd; subjektiv norm;

  Sammanfattning : Oavsett vilket vin som en konsument väljer kommer det att påverka miljön på flera sätt. Främstgår tanken oftast till valet mellan ekologiskt kontra konventionellt vin, men det finns också enstor skillnad i den miljöpåverkan olika vinförpackningar har. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean-verktyg vid effektivisering av dagkirurgisk vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Raymond Ke; Jacky Lam; [2016-06-29]
  Nyckelord :Lean; sjukvård; Lean-verktyg; val av Lean-verktyg; dagkirurgi; implementering; implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilka Lean-verktyg som är lämpliga för att hantera problem inom dagkirurgi. Avsikten med studien är att främja förståelsen för implementationsprocessen och valet av Lean-verktyg för att hjälpa forskare att välja rätt verktyg vid lösning av Lean-relaterade problem inom sjukvården, närmare bestämt dagkirurgi. LÄS MER

 5. 5. Resecentrum Svaneberg - En fallstudie om hur ett nytt stationsläge i Kalmar skulle påverka kollektivtrafiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Gustafsson; Anton Hjertberg; [2016-06-16]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; infrastruktur; persontransport; resecentrum; inlandsterminaler;

  Sammanfattning : Bilberoende i medelstora svenska städer är ofta väl utbrett vilket sätter press på tätortenstrafik samt vägnät. Att få fler människor att välja kollektivtrafik ses ofta som en lösning pådelar av detta problem. I denna uppsats ämnar vi därför att undersöka vilka effekter enförbättrad kollektivtrafik kan ge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Att Välja.

Din email-adress: