Sökning: "Att göra ett val"

Visar resultat 1 - 5 av 910 uppsatser innehållade orden Att göra ett val.

 1. 1. Upplevelser av kostförändringar vid endometrios

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Vennberg Karlsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Endometrios; kostförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of health after diet changes inpersons with endometriosis.Background: Endometriosis is a condition that affects about 10 procent of all persons with femalegenital. The most dominant symptom is pain during menstruation. LÄS MER

 2. 2. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 3. 3. VALET ATT ARBETA VIDARE EFTER UPPNÅDD PENSIONSÅLDER INFLUERAS AV MOTSATTA UPPLEVELSER”Två sidor av samma mynt”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Daremark; Anton Björck-Teuscher; [2017-06-12]
  Nyckelord :Work; Retirement; Choice; Experiences; Qualitative method;

  Sammanfattning : BakgrundDet blir allt vanligare att arbeta trots ökad ålder och arbetet är den aktivitet som utgör en av de största avsnitten i livet. Vad vi gör från dag till dag är starkt kopplat till vår upplevelse av identitet och duglighet och detta definieras av arbetet. LÄS MER

 4. 4. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

 5. 5. Uppskatta, räkna och jämföra – hur ska vi nu göra? : Pedagogers användande av ämnesspecifika matematiska begrepp i undervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sigrun Ingolfsdottir; [2017]
  Nyckelord :Matematik; begrepp; tröskelbegrepp; undervisning; strategier; stöttning;

  Sammanfattning : Studien utgår från aktuell forskning om behovet av matematikstrategier och användningen avdessa i undervisningen. Inledningsvis lyfts de matematiska begreppens betydelse fram ochproblemen som dessa kan medföra i undervisningen. Studien tar även upp språkets roll iundervisningen och i matematikämnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Att göra ett val.

Din email-adress: