Sökning: "Att göra ett val"

Visar resultat 1 - 5 av 932 uppsatser innehållade orden Att göra ett val.

 1. 1. Rutinmässig navelsträngs pH provtagning vid normal förlossning - en fenomenografisk studie om uppfattningar hos barnmorskor, obstetriker och neonatologer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Sikkeland; Anna Yilmaz; [2018-01-18]
  Nyckelord :Fenomenografi; ; navelsträng; normal förlossning; ; pH-prov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rutinmässiga navelsträngs pH prov tas på nästan alla barn som föds i Sverige. Orsaken till rutinmässig provtagning är att det ger bättre kvalitet än enskilda provtagningar på indikation medtaget barn, och att det minskar risken för att prover ska missas i en stressad situation. LÄS MER

 2. 2. ”Min mamma har inte råd att köpa krav - är det mitt fel då?” : Pedagogers upplevelser av att undervisa om ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Kajsa Göransson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; årskurs 4-6; handlingskompetens; platsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Hållbar utvecklingär både en del av olika kursplaner samt en del i skolans värdegrund och uppdrag. Attkunna samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet är också en del avkunskapskraven i biologi i årskurs 4-6. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill väl dissekera en groda? : Ämnesdidaktik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cassandra Malmström; Hanna Semb; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; ämnesdidaktik; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning : I förskolan är naturvetenskap en del av verksamheten och ingår i förskolans uppdrag. Där ska barnet få möjlighet att fortsätta sitt upptäckande och undersökande tillsammans med andra. Naturvetenskap kan beskrivas som allt som finns och händer runt omkring oss. LÄS MER

 4. 4. Får arbetslöshet fler att studera? : En studie i hur ökad arbetslöshet påverkar män och kvinnors studiedeltagande på universitet och högskolor i Sveriges kommuner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara Johansson; Kajsa Litton Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :studiedeltagande; arbetslöshet; humankapital; könsskillnad; kommun;

  Sammanfattning : Valet att utbilda sig kan förklaras utifrån humankapitalteorin där människor antas göra ekonomiskt-rationella val och utbildning ses som en investering med förväntad avkastning i form av ett arbete med högre lön eller status. Tidigare studier har konstaterat arbetsmarknadsläget påverkar hur många som vill studera. LÄS MER

 5. 5. Variationsmönster - Nödvändigt för lärande : Hur väl framkommer de kritiska aspekterna inom bråk i läromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Martina Ericson; Lisa Mengel; [2018]
  Nyckelord :Bråk; grundskola; kritiska aspekter; läromedelsanalys; matematik; variationsmönster; variationsteori; Fractions; mathematics; patterns of variation; theory of variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utveckla ett analytiskt tänkande vid val av läromedel i sin undervisning. Med fokus på det matematiska innehållet bråk och dess kritiska aspekter och förekommande variationsmönster i bråkuppgifter analyseras två läromedel för årskurs 6.   Metoden som valdes var en mindre kvalitativ läromedelsanalys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Att göra ett val.

Din email-adress: