Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 11. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

 2. 12. Zur Kritik an bürgerlichen Familienwerten in Strindbergs Fadren und Hauptmanns Vor Sonnenaufgang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Tyska

  Författare :Sebastian Christner; [2015]
  Nyckelord :Literaturwissenschaft; Naturalismus; August Strindberg; Gerhart Hauptmann; Familienwerte; Bürgertum; Deutsch; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Margaret Thatcher soll einmal gesagt haben, es würde sie freuen, „viktorianische Werte“ abgesehen von der Heuchelei wiederzuherstellen und wieder einzuführen. In menschlicher Form werden jene Werte am bekanntesten auf damaligen Familienphotos verkörpert. LÄS MER

 3. 13. ¡Pero tutéame, hombre! ¡Entre nosotros dos ya no hay barreras! La traducción de las formas de tratamiento en La señorita Julie de August Strindberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elin Bokne; [2014-10-10]
  Nyckelord :Strindberg; social deixis; address forms; translation;

  Sammanfattning : Switching of address terms is one of the most important means of conveying alternations in statusand emotion in August Strindberg's Miss Julie, written in Swedish in 1888. The aim of this essay is to studythe renderings of these terms in five translations of the play into Spanish, the oldest of which is made in 1903and the newest in 2012. LÄS MER

 4. 14. "Mannen säger det han vet; kvinnan säger det som behagar" : En studie av manligt och kvinnligt språk i Strindbergs sorgespel Fröken Julie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Erika Dahlgren; [2014]
  Nyckelord :Fröken Julie; samtalsanalys; stilanalys; manligt och kvinnligt; talutrymme; känslosamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga drag som kan tillskrivas manliga respektive kvinnliga rollfigurer i August Strindbergs drama Fröken Julie. Vidare är syftet att undersöka om det finns några skillnader vad gäller talutrymme och känslosamhet mellan kvinnor och män i dramadialogen. LÄS MER

 5. 15. Gud, magin och vetenskapen : En analys av August Strindbergs Inferno

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma-Maria Millerfelt; [2013]
  Nyckelord :Strindberg; Inferno; Infernokrisen; Strindberg och religion; esoteriska traditioner esoterism i västerländsk skönlitteratur; ockultism; Strindberg och Madame Blavatsky; Strindberg och Swedenborg; epikanalys; tematisk analys; 1800-tal;

  Sammanfattning : This literature review aims to investigate, expose and explain August Strindberg's religious position in his partly autobiographical work Inferno, published in Swedish in 1897, in relation to Peter Berger's socialization theory. Strindberg says in the beginning of Inferno that he goes from being an atheist, occultist and Swedenborgian to finally return to his ancestral religion, Christianity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: