Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 16. Sparka uppåt : En undersökning om satir i litteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Thorén; [2013]
  Nyckelord :Satir; Litteratur; August Strindberg; Astrid Lindgren; Tage Danielsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Sanningens hjältar : Författarrollens funktion i SVT:s juldramer August och Selma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Klingert Setterwall; [2012]
  Nyckelord :Författarrollen; Författarroll; Författare; Strindberg; Lagerlöf; SVT;

  Sammanfattning : Författarrollen har under de senaste tvåhundra åren genomgått stora förändringar. I och med romantikens idémässiga omdefinition av vad litteratur skulle kunna vara uppkom ett behov av en författarroll fri från beroenden av traditionella maktinstitutioner. LÄS MER

 3. 18. Hur kan man arbeta med klassiker i grundskolans senare år? Observationer av en lärares arbete med Strindberg och Lagerlöf i årskurs 9

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannele Lyckegård; [2012]
  Nyckelord :Klassiker; receptionsforskning; motivation; högläs;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och huvudfrågor: Ungdomar läser mindre, speciellt gamla klassiker som hör till vårt kulturarv iform av en litterär kanon. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och observera hur en lärare iårskurs 9 läser och arbetar med texter av August Strindberg och Selma Lagerlöf. LÄS MER

 4. 19. Un thtre qui bouge Le thtre de Jacques Lecoq au lyce sudois

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pia Eriksson; [2011-05-04]
  Nyckelord :Jacques Lecoq; lycée suédois; théâtre;

  Sammanfattning : En Sude, nous avons une tradition o le thtre prdominant est un thtre psychologique bas sur le texte. C?est surtout ce thtre qui est enseign au lyce et l?universit. Il y a aussi une petite place faite au thtre physique dans l?enseignement thtral. LÄS MER

 5. 20. Inferno?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andreas Andersson; [2011]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; mediering; Strindberg;

  Sammanfattning : Sammandrag Det har talats om en litterär kanon som tagit stort utrymme i gymnasieskolans svenskundervisning. Detta examensarbete är en undersökning där gymnasieelever som studerar på ett praktiskt gymnasieprogram pressenteras för August Strindbergs text Inferno medierat utifrån tre olika medier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: