Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 16 - 20 av 31 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 16. Sanningens hjältar : Författarrollens funktion i SVT:s juldramer August och Selma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Klingert Setterwall; [2012]
  Nyckelord :Författarrollen; Författarroll; Författare; Strindberg; Lagerlöf; SVT;

  Sammanfattning : Författarrollen har under de senaste tvåhundra åren genomgått stora förändringar. I och med romantikens idémässiga omdefinition av vad litteratur skulle kunna vara uppkom ett behov av en författarroll fri från beroenden av traditionella maktinstitutioner. LÄS MER

 2. 17. Hur kan man arbeta med klassiker i grundskolans senare år? Observationer av en lärares arbete med Strindberg och Lagerlöf i årskurs 9

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannele Lyckegård; [2012]
  Nyckelord :Klassiker; receptionsforskning; motivation; högläs;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och huvudfrågor: Ungdomar läser mindre, speciellt gamla klassiker som hör till vårt kulturarv iform av en litterär kanon. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och observera hur en lärare iårskurs 9 läser och arbetar med texter av August Strindberg och Selma Lagerlöf. LÄS MER

 3. 18. Un thtre qui bouge Le thtre de Jacques Lecoq au lyce sudois

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pia Eriksson; [2011-05-04]
  Nyckelord :Jacques Lecoq; lycée suédois; théâtre;

  Sammanfattning : En Sude, nous avons une tradition o le thtre prdominant est un thtre psychologique bas sur le texte. C?est surtout ce thtre qui est enseign au lyce et l?universit. Il y a aussi une petite place faite au thtre physique dans l?enseignement thtral. LÄS MER

 4. 19. A Comparative Translation Study of Strindberg's The Red Room (1879) : Norms, Strategies and Solutions

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Måns Westling; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare four translations of August Strindberg’s novel Röda rummet (The Red Room). The first English translation from 1913 was made from a German translation of the novel. The two other English translations were made in 1967 and 2009. LÄS MER

 5. 20. Vägen till den grönare sidan leder över forsen : En tematisk analys av destruktivitet och strävan efter konstnärskap i August Strindbergs Röda rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jessica Mengarelli Liljegren; [2011]
  Nyckelord :August Strindberg; Röda rummet; destruktivitet; konstnärskap;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to analyze destructivity and the aspiration of artistry in August Strindberg´s debut novel Röda rummet. By the method of close reading the thematic analysis is performed. The method is also based on an hermeneutic way of looking at literature. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: