Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 6 - 10 av 31 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 6. Expeditionen : ett utforskande av Dominick Argentos sångcykel The Andrée Expedition

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Viktor Rydén; [2016]
  Nyckelord :Dominick Argento; The Andrée Expedition; sångcykel; sång; baryton; karaktärstolkning; interpretation; Salomon August Andrée; Nils Strindberg; Knut Frænkel;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar Dominick Argentos sångcykel The Andrée Expedition, ett verk som beskriver den historiska händelse i slutet av 1800-talet då tre svenskar med hjälp av luftballong försökte bli de första någonsin att ta sig till Nordpolen. Arbetet beskriver och utforskar den konstnärliga processen, instuderingen och framförandet av verket. LÄS MER

 2. 7. Män är inte djur : Maskulinitetsskapande och djurblivande i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen och August Strindbergs Tschandala

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Holberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker huruvida det går att finna ett samband mellan maskulinitetsskapande och djurblivande i två kortromaner från förra sekelskiftet, Selma Lagerlöfs En herrgårdssägenoch August Strindbergs Tschandala. I båda texterna förvandlas en man, mer eller mindre, till ett djur; hos Lagerlöf är det Gunnar Hede, som går under namnet Getabocken, och hos Strindberg är det Jensen, som av sin antagonist magister Törner förvandlas till en hund. LÄS MER

 3. 8. Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne : "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Maria Paulander Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sex; gender; power structure; stereotype; gender contract; categorical pair; literary reception; Benedictsson; Strindberg.; Kön; genus; maktstruktur; stereotyp; genuskontrakt; kategoriella par; litteraturreception; Benedictsson; Strindberg.;

  Sammanfattning : Denna studie berör intersektionalitet, genus och litteraturreception. Jag ville ta reda på om 2010-talets elever urskiljer och reflekterar kring de köns- och maktstereotyper som finns i svensk 1880-talslitteratur. Undersökning ägde rum i en i åk 9 under tre lektioner. LÄS MER

 4. 9. Den "modärna" kvinnan : En intersektionell läsning av Anne Charlotte Lefflers novell "Aurore Bunge"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexandra Ruuska; [2015]
  Nyckelord :Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Miss Julie; gender; class; intersectionality; Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Fröken Julie; kön; klass; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: