Sökning: "Automation"

Visar resultat 1 - 5 av 992 uppsatser innehållade ordet Automation.

 1. 1. System performance analysis of an isolated microgrid with renewable energy sources and a battery and hydrogen storage system - An evaluation of different storage system configurations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Pauline Ahlgren; Ellen Handberg; [2018]
  Nyckelord :Hybrid Energy Storage System; Operation strategy; Performance indicator; Power flow simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As more renewable and intermittent power sources are incorporated into the grid, the need for energy storage solutions increases. Implementation of hybrid energy storage solutions (HESS) could enhance system flexibility and contribute to the development of renewable energy systems. LÄS MER

 2. 2. Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Carolina Balboa Alvarez; [2018]
  Nyckelord :estrangement; personification; Francisco Tario; the neo-fantastic; the uncanny; expanded reality.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : RESUMEN Una de las características esenciales de la literatura fantástica es la lucha contra las formas habituales de representación. Un claro ejemplo de ello es la obra cuentística del mexicano Francisco Tario. LÄS MER

 3. 3. Automatiskt test för hisstelefon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ludvig Lundberg; [2018]
  Nyckelord :hisstelefon; mjukvarutest; modem;

  Sammanfattning : Ett företag utvecklar en hisstelefon som är tänkt att användas av nödställda personer i en hiss. Hisstelefonen kan programmeras ute i fält av kund via ett antal olika gränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacqueline Forsberg; [2018]
  Nyckelord :kreativitet; kreativt beteende; skola; lärare; automation;

  Sammanfattning : Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. LÄS MER

 5. 5. Pattern Recognition applied to Continuous integration system.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :SHIVAKANTHREDDY VANGALA; [2018]
  Nyckelord :continuous integration; pattern recognition; artificial neural network; k-nearest neighbors;

  Sammanfattning : Context: Thisthesis focuses on regression testing in the continuous integration environment which is integration testing that ensures that changes made in the new development code to thesoftware product do not introduce new faults to the software product. Continuous integration is software development practice which integrates all development, testing, and deployment activities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Automation.

Din email-adress: