Sökning: "Avdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet Avdelning.

 1. 1. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden inom den pediatriska onkologin

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Bjursell; Louise Paulsen; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Förälder; Hopp; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn i cancer. Orsaken till att barn insjuknar i cancer är fortfarande okända. Diagnosen påverkar föräldrar och känslor av ilska och förtvivlan är vanligt förekommande känslor. LÄS MER

 3. 3. Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mie Vastedotter; Jessica Malmehed; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; lärande; skiftarbete; Work-life balance; kollektivt lärande; miljöpedagogik; fenomenologi; privatliv; återhämtning; omställning; cirkadiansk rytm; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar CRM-aktiviteter churn? : En analys över ett svenskt företags CRM-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Philip Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med internets utveckling blir det allt lättare för människor att ta informerade beslut i deras vardag. Detta gäller allt ifrån husköp till inköp av den mest prisvärda matkassen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av frivilligt vårdade  patienter i en låst avdelningsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Belgin Tchobanova; Jenny Skoglund; [2018]
  Nyckelord :nurses; voluntary; patient; locked door; inpatient care; psychiatry.  ; sjuksköterskor; frivillig; patient; låst dörr; heldygnsvårdavdelning; psykiatri.;

  Sammanfattning : Abstrakt   Att vårda frivilligt inlagda patienter på en låst heldygnsvårdsavdelning är ett vanligt förekommande fenomen i Sverige idag. Inom psykiatrin på olika platser i Sverige har diskussioner förekommit tidigare huruvida dörrarna ska vara låsta eller öppna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Avdelning.

Din email-adress: