Sökning: "Avdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 846 uppsatser innehållade ordet Avdelning.

 1. 1. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mie Vastedotter; Jessica Malmehed; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; lärande; skiftarbete; Work-life balance; kollektivt lärande; miljöpedagogik; fenomenologi; privatliv; återhämtning; omställning; cirkadiansk rytm; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar CRM-aktiviteter churn? : En analys över ett svenskt företags CRM-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Philip Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med internets utveckling blir det allt lättare för människor att ta informerade beslut i deras vardag. Detta gäller allt ifrån husköp till inköp av den mest prisvärda matkassen. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationen mellan pedagog och barn : Den styrda och den fria leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alyssa Lac; Edvina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :communication; toodlers; preschool teacher; vygotskij; pedagog; kommunikation; barn; styrda leken; fria leken; yngsta barnen vygotskij;

  Sammanfattning : Studiens syftet var att undersöka och synliggöra kommunikationen mellan pedagoger och de yngsta barnen (1-3 år) i den styrda och fria leken. Frågeställningarna som vi förhållit oss till är följande; Vad sker under kommunikationen mellan pedagoger och barn i den styrda och fria leken? Vad kan kommunikationen mellan pedagoger och barn ha för betydelse för den styrda och fria leken? Denna studien har tagit utgångspunkt i Vygotskijs grundtankar och teorier som behandlar samspelet och den sociala kommunikationen som sker mellan individer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Backman; Matilda Holmlund; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; somatisk avdelning; attityder; stigmatisering; samsjuklighet; kompetens; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Många av de patienter som vårdas på somatiska avdelningar lider också av samtidig psykisk ohälsa. Det innebär att det finns behov av kunskap att bemöta dessa patienter hos sjuksköterskor på somatiska avdelningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Avdelning.

Din email-adress: