Sökning: "Avvikande beteende och kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Avvikande beteende och kriminalitet.

 1. 1. Från rastlösa ben till brottsling? : En systematisk litteraturstudie om ADHD och kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksson; Hanna Wikås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; association; komorbiditet; utanförskap; normbrytande beteende;

  Sammanfattning : Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. LÄS MER

 2. 2. "Är en dömd alltid en dömd?" : En kvalitativ studie kring tidigare fängelsedömdas upplevelser av stigmatisering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Alina Fornlöf; Reecca Granat; [2016]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Brott; Fängelsedömd; Kriminalitet; KRIS; Stigma; Stigmatisering; Stämpling; Stämplingsteorin; Tidigare fängelsedömd; Tidigare kriminell; Återintegrering;

  Sammanfattning : Inledning: Brott definieras som ett beteende som strider mot lagar. Under 2014 var det 8940 personer som blev inskrivna på kriminalvårdsanstalter. Den formella bestraffningen orsakar utanförskap hos fängelsedömda. Syftet med undersökningen var att uppmärksamma tidigare fängelsedömdas upplevelser av att vara utsatta för stigmatisering. LÄS MER

 3. 3. Den ”nya” missbrukaren : en studie kring unga vuxnas attityder och drogvanor i Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexander Mbye Johansson; Erik Nilegård; [2014]
  Nyckelord :Cannabis; narkotika; missbruk; Norrköping; unga vuxna; kriminalitet; prevention; identitet; avvikande beteende;

  Sammanfattning : Författarna till denna studie har gjort en kvalitativ studie kring ungdomars och unga vuxnasdrogvanor samt vilka narkotika preparat som är vanligast dem. Uppsatsen bygger på informantersutsagor kring narkotika situationen samt det preventiva arbetet i Norrköping. .. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av studierför återanpassning i samhället. : En kvantitativ studie om den upplevda betydelsen av studier i anstaltför återanpassning i samhället.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Oliver Andersson; Kim Stockhaus; [2013]
  Nyckelord :Återanpassning i samhället; kriminalvården; klientutbildning; återfall i brottslighet; Studier i anstalt; stigma; anstalt.;

  Sammanfattning : Hur upplever före detta intagna i kriminalvårdsanstalt vikten av studier i anstalt för deras återanpassning i samhället? För att försöka besvara denna frågeställning har vi i vår studie sammanställt datamaterial ifrån en kvantitativ studie. Syftet med studien är att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda nyttan av studier hos före detta intagna i kriminalvårdsanstalt. LÄS MER

 5. 5. VAD FÅR EN INDIVID TILL ATT BRYTA MOT LAGEN? - EN KVALITATIV STUDIE OM YTTRE FAKTORERS PÅVERKAN PÅ KRIMINALITET

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elian Astour; Muharema Hodzic; [2013]
  Nyckelord :avvikande beteende; brottslighet; kriminalitet; stämpling; yttre faktorer; criminality; delinquency; deviant behavior; external factors; labeling;

  Sammanfattning : I den dominerande samhällssynen ses kriminalitet som ett avvikande beteende eftersom det går emot den rådande lagstiftningen och normerna. Det finns alltid människor som inte följer normerna och ses därför som avvikare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Avvikande beteende och kriminalitet.

Din email-adress: