Sökning: "Awaz Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Awaz Ali.

  1. 1. Förskollärarens roll och matematiken : Med avseende på språk, material och miljö

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Awaz Ali; [2011]
    Nyckelord :kindergarten; math learning; preschool teacher s role; förskolan; matematikinlärning; förskollärarens roll;

    Sammanfattning : Allt fler barn upplever skolmatematiken som ett svårt ämne, något som väcker tankar och reflektioner. Jag utgår från att det är viktigt att redan i förskolan förbereda ett arbetssätt så att barnens förståelse för matematik utvidgas. Syftet med min studie är att lyfta fram förskollärarens roll i arbetet med matematiken i förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Awaz Ali.

Din email-adress: