Sökning: "B2B och B2C"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden B2B och B2C.

 1. 1. Organizational Buying Process in the 21st Century

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Karlsson; Vilhelm Kindberg; [2018]
  Nyckelord :Organizational Buying Process; B2B;

  Sammanfattning : There are several models that can be found describing the organizational buying process. The organizational buying process (OBP) within B2B is also more complex and more time consuming than within B2C (Dwyer & Tanner Jr., 2002). LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Innovation in Business to Business Payment Services: a contextual approach to future innovation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :David Jackson; [2018]
  Nyckelord :B2B; Business to Business; SME; Small to medium‐sized enterprises; Payment Services; Innovation; Needs analysis; Technology-Push Needs-Pull; Late Payments; United Kingdom;

  Sammanfattning : Payments take place every day in exchange for goods and services. There are a large variety of different methods which can be used to make a payment, and multiple scenarios in which payments take place. LÄS MER

 4. 4. Vad kännetecknar en effektiv webbplats inom B2B-företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; web design; content marketing; B2B; webbdesign; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Att säga hur en B2B-webbsidas design ska utformas för att skapa effektivitet är svårt, men i detta arbete undersöks vilka riktlinjer som finns när det gäller vilket innehåll som kan göra en webbsida mer effektiv. Det finns många skillnader mellan B2C- och B2B-företag och en av dem är B2B-företagens strävan efter en stark och långvarig relation till sina kunder. LÄS MER

 5. 5. CRM : Vilka faktorer har betydelse vid en implementering av CRM i B2B?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Strömdahl; [2017]
  Nyckelord :CRM; B2B; customer relationship management; relationsmarknadsföring; strategi; kundrelation; organisation; förändring; transaktionens relation; CRM implementering; implementering av CRM; förändringsbenägenhet; marknadsföring; affärsstrategi; kundrelationsperspektiv; kundperspektiv; relation; relationsperspektiv; maximera effekten av CRM; CRM effekt;

  Sammanfattning : CRM-system är ett växande och lukrativt affärsområde, som genererar stora intäkter för företag verksamma inom en rad olika branscher globalt, i synnerhet branscher där kundfokus står i centrum. Att arbeta med kunden i fokus och att ha kunden som medskapare av värde, anses av många vara nödvändigt för att kunna möta en tilltagande global konkurrens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet B2B och B2C.

Din email-adress: