Sökning: "BDI II"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden BDI II.

 1. 1. UNG: Allians i vägledd iKBT för ungdomar med depression och samsjuklighet : - En prediktionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Jenny Holmlund; Johanna Lindegaard; [2017]
  Nyckelord :Allians; chatt; depression; ungdomar; UNG; internetbehandling; iKBT; vägledd; prediktion;

  Sammanfattning : Inom ramen för UNG-projektet avsåg föreliggande studie undersöka alliansens betydelse i vägledd iKBT för ungdomar mellan 15-19 år med depression och samsjuklighet. Vidare ämnade studien undersöka alliansens utveckling under behandlingens gång. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi i grupp vid bipolärt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Anna-Britt Hvidsten; Catharina Eckeskog; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; grupp; kognitiv beteendeterapi; bipolärt syndrom; reliabilitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förändring av upplevda besvär efter en kognitiv beteendeterapeutisk gruppbehandling för personer med bipolärt syndrom.  Resultatet var främst tänkt att användas för utvärdering och kvalitetssäkring av den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning där behandlingsformen bedrivs sedan ett par år. LÄS MER

 3. 3. En explorativ pilotstudie om användandet av terapidagbok vid KBT - uppnådda resultat och deltagarnas upplevelser av vad som varit hjälpsamt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dobrica Vukovic; [2015]
  Nyckelord :CBT; rehabilitation gaurantee; therapy-diary; working mechanisms in CBT; SCL-90; BDI-II; BAI; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rehabilitation guarantee was instated in 2009 as a step to prevent harmful sick leave for people with moderate anxiety, depression, distress conditions, and partial benign pain-related disabilites. Patients who are in need of help would get rahabilitation. One alternative in rehabilitation is cognitive behavioral therapy (CBT). LÄS MER

 4. 4. Multidimensional Perfectionism and Depressive Symptoms on Disordered Eating Behaviours among University Students

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alison Toh; [2015]
  Nyckelord :Disordered eating behaviours; perfectionism; depressive symptoms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the present study, the relationship of multidimensional perfectionism (self-oriented, other-oriented, and socially prescribed perfectionism) and depressive symptoms related to disordered eating behaviours were investigated in a university context. Results from 112 participants showed that both perfectionism and depressive symptoms have a positive relationship with disordered eating behaviours, indicating that individuals with higher levels of perfectionism and depressive symptoms do indeed engage in more disordered eating behaviours. LÄS MER

 5. 5. En studie med case series design av Unified Protocol, en transdiagnostisk och känslofokuserad KBT- behandling i gruppformat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Eriksson; Johannes Lundborg; [2015]
  Nyckelord :Unified Protocol; KBT; transdiagnostisk behandling; känsloregleringsfärdigheter; öppenvårdspsykiatri; ångest; depression; livskvalité; case series design; reliable change index; klinisk signifikans; samvarians; CBT; transdiagnostic treatment; emotion regulation skills; outpatient psychiatry; anxiety; quality of life; clinical significance; covariance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att undersöka det transdiagnostiska och känslofokuserade KBT-behandlingsprogrammet Unified Protocol i gruppformat på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Studien använde sig av case series design på tre patienter med en ångestproblematik som primärdiagnos. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BDI II.

Din email-adress: