Sökning: "BIM-modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet BIM-modeller.

 1. 1. Performing Geographic Information System Analyses on Building Information Management Models

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering; KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Jonas Bengtsson; Mikael Grönkvist; [2017]
  Nyckelord :BIM; GIS; 3D modelling; Coordinated visualisation; 3D analyses; IFC; CityGML; BIM; GIS; 3D-modeller; Samredovisning; 3D-analyser; IFC; CityGML;

  Sammanfattning : As the usage of both BIM (Building Information Modelling) and 3D-GIS (Three-Dimensional Geographic Information Systems) has increased within the field of urban development and construction, so has the interest in connecting these two tools.  One possibility of integration is the potential of visualising BIM models together with other spatial data in 3D. LÄS MER

 2. 2. Kravspecifikation av BIM-modeller : För att säkerställa att det i förvaltning av infrastruktur finns tillräckligt informationsunderlag att tillgå.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ninni Synnefors; Tom Khelghati; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitala leveranser - BIM som informationsbärare

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ALBIN GÖTBORG; PIERRE OLSSON; [2016]
  Nyckelord :BIM; Digitala leveranser; 3D-modell; Detaljnivå; LOD; Informationsbärare; BIM-manual; Kravställning; Ritningslöst;

  Sammanfattning : Examensarbetet utreder möjligheterna med digitala leveranser och Buildinginformation Model (BIM) som informationsbärare i byggprojekt. Syftet var attundersöka hur en hög BIM-användningsnivå kan implementeras och användas genomhela byggprocessen, från förfrågningsunderlag till produktion. LÄS MER

 4. 4. BIM-modeller som bygghandling : Spårning av problem med BIM-modeller som bygghandling gentemot traditionella ritningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Andersson; Ossian Erro; [2016]
  Nyckelord :BIM; Bygghandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. BIM - Detaljeringsnivåer av byggnadsmodeller : En studie i hur olika detaljeringsnivåer påverkar informationsinnehållet av byggnadsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :BIM; Detaljeringsnivåer; Level of detail; LOD; Byggnadsmodeller; BIM-modeller;

  Sammanfattning : BIM, Building Information Modelling, är inget nytt begrepp för byggbranschen och ämnet är välutforskat i teorin. Den praktiska tillämpningen har dock inte nått ut till hela den svenska branschen och lägst implementation finns idag hos förvaltningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BIM-modeller.

Din email-adress: