Sökning: "BOOKS"

Visar resultat 1 - 5 av 1935 uppsatser innehållade ordet BOOKS.

 1. 1. Häxor och populärkultur. En studie om konsumtionen av populärkultur och dess påverkan på häxors praktik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2017-02-27]
  Nyckelord :witch; practice; popular culture; occult; influence;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the reception of popular culture amongst witches in Sweden today has influenced their practices (ie. adapting something new, changing already existing practices etc.). To gather material for this study I have chosen interviews as the main method. LÄS MER

 2. 2. Litteratursamtal om Tusen strålande solar och Othello : Läsarter i litteratursamtal med elever från språkintroduktion och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Falk; [2017]
  Nyckelord :läsarter litteratursamtal;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is integrating book talks. The aim is to explore and describe which forms ofreadings of the books appear in the analyzed book talks. The content analysis is based upon soundrecordings of the book talks and the questions that provide their basis. Tengberg’s (2011) forms ofreading make up the analysis categories. LÄS MER

 3. 3. Traditionella könsmönster och normbrytande karaktärer : Tre barnlitteraturanalyser ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Brunskog; Jonna Thilander; [2017]
  Nyckelord :genus; barnlitteratur; traditionella könsmönster; normbrytande karaktärer; diskursanalys;

  Sammanfattning : This study analyses three children’s books, selected from a list of bestsellers during 2016. The selected books are intended for children aged 6–9 and are categorized as easy reading. The aim of the study is to analyse how girls and boys are portrayed in children’s literature from a gender perspective. LÄS MER

 4. 4. Världens starkaste flicka : En litteraturanalys om Pippi Långstrump med fokus på didaktiskt arbete gällande genus och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lovisa Rengman; [2017]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Pippi Longstocking; gender; norms and didactics.; Genusteori; feministisk teori; Pippi Långstrump; könsroller; normer och didaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to try to get an insight into how Pippi Longstocking (Lindgren 2005) can be used for the purpose of working didactically regarding gender and value-based issues. This is a literature study where the first book of Pippi has been analyzed from a feminist perspective and from a gender perspective. LÄS MER

 5. 5. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BOOKS.

Din email-adress: