Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. Välkommen till blocket.se/bostad... om du är rökfri, djurfri och inte har betalningsanmärkningar. En studie av representationer på den privata hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Annika Bergstrand; [2017-06-07]
  Nyckelord :representation; intersektionalitet; diskurs; kapital; hyreslägenheter; annonser;

  Sammanfattning : This study focuses on the ads where individuals rent apartments on blocket.se/bostad. The aim is to examine the representations from an intersectional perspective. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 3. 3. Bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter : hur införandet av presumtionshyra har förändrat bostadsbolag verksamma inom Halland.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nathalie Hallgren; Emelie Hedman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Real estate companies´ rent setting and investment propensity in new construction of rental apartments –how the introduction of presumption rent has changed real estate companies operating within Halland. Problem background: The housing shortage has for a long time been a commonly known problem in Sweden and the greatest shortage consists of in particular rental apartments. LÄS MER

 4. 4. Vad är Jag? Man eller Kvinna : En kvalitativ studie om transkvinnornas upplevelser av identitetslagen i La Paz Bolivia.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Sandra Arancibia; [2017]
  Nyckelord :Identitet; Transkvinnor; La Paz; Bolivia; Latinaamerika; Lagar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera den nya identitetslagen som stiftades i Bolivia för att se hur transkvinnor i La Paz upplever lagen i deras aktuella situation. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med tre transkvinnor och en aktivist i La Paz. LÄS MER

 5. 5. Boende på vatten – en utredande studie om den flytande bostadens förutsättningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Käck Simon Käck; Dalblad Lundin Emelie; [2017]
  Nyckelord :Alternative housing; alternative land use; floating houses; housing shortage; living on water; shoreline protection; urban development.; Alternativa boendelösningar; alternativ markanvändning; boende på vatten; bostadsbrist; flytande bostäder; strandskyddet; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Bostadsbristen drabbar alla, i framtiden måste vi utforma bostäder och stadsdelar som främjar social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Flytande bostäder har dessa egenskaper men har svårt att etablera sig i Sverige. Studien syftar till att utreda möjligheter och problem som finns för flytande bostäder i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BOSTAD.

Din email-adress: