Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER KRING UPPDRAGET GENTEMOT BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Diffner; Teresa Dhillon; [2018-05-18]
  Nyckelord :Occupational Therapy; psychiatric disability; psychosocial rehabilitation; home care service;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med psykiska funktionshinder har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter självständigt, att ha rutiner och sociala relationer. De kan vara inaktiva då de har svårighet att initiera aktivitet, kan ha lågt självförtroende, låg tilltro till den egna utförandekapaciteten och sakna meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Selam Tesfaye; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Mer prisvärda hyresrätter? : Hur arbetar utvalda byggbolag för att kunna pressa nyproduktionshyrorna och blir bostäderna som de bygger tillgängliga för de grupper som är mest utsatta på bostadsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ebba Wikström; [2018]
  Nyckelord :Rental apartments; rent levels; affordable housing; cheaper housing; innovations within housing construction; lower construction costs; Hyresrätter; hyresnivåer; prisvärda bostäder; billigare bostäder; innovationer inom byggande; sänka produktionskostnader;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar och koncentreras allt mer till storstäderna. Detta har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder och ett högre tryck på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt : En studie om hur förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Dayana Samba; Zainab Farrah; [2018]
  Nyckelord :on-going evaluation; project; Grön BoStad Stockholm; organizational learning; evaluation; följeforskning; projekt; Grön BoStad Stockholm; organisatoriskt lärande; utvärdering; löpande lärande utvärdering;

  Sammanfattning : I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på olika program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att skapa hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter genom förbättrade strukturer och processer. LÄS MER

 5. 5. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BOSTAD.

Din email-adress: