Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. Vad är Jag? Man eller Kvinna : En kvalitativ studie om transkvinnornas upplevelser av identitetslagen i La Paz Bolivia.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Sandra Arancibia; [2017]
  Nyckelord :Identitet; Transkvinnor; La Paz; Bolivia; Latinaamerika; Lagar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera den nya identitetslagen som stiftades i Bolivia för att se hur transkvinnor i La Paz upplever lagen i deras aktuella situation. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med tre transkvinnor och en aktivist i La Paz. LÄS MER

 2. 2. Att planera för mångfald : En kvalitativ studie av stadsplaneringen för bevarandet av mångfald i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Stafström; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; planeringsideal; postmodernism; mångfald; Uppsala;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera vad det finns för aktuella ideal gällande mångfald inom stadsplanering. Undersökningsområdet avgränsas till Uppsala och det som har undersökts är vilka aspekter som anses viktiga för att uppnå mångfald i staden och hur det arbetas för att uppnå mångfald inom de aspekterna. LÄS MER

 3. 3. Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wahl; [2017]
  Nyckelord :Arid desert climate; Building envelope; Cooling load; Energy efficiency; Energy savings; Thermal resistance; Solar radiation; Energieffektivitet; Energibesparingar; Klimatskal; Kylbehov; Torrt ökenklimat; Solstrålning; Värmemotstånd;

  Sammanfattning : Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. LÄS MER

 4. 4. Skydd vid utmätning av gäldenärens bostad

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emilia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :utmätning; beneficium; gäldenär; skydd; rousk;

  Sammanfattning : I uppsatsen har beneficieskyddet som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. Den skälighetsbedömning som ska göras har undersökts, där faktorerna socialt skydd och värdet på bostadsrätten varit i fokus. LÄS MER

 5. 5. Värmesystem i flerbostadshus: Kombinera fjärrvärme med frånluftsvärmepump : För ekonomisk och hållbar utveckling

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Nordenström; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; residential buildings; heating systems; exhaust air heat pumps; Hållbar utveckling; flerbostadshus; värmesystem; frånluftsvärmepump;

  Sammanfattning : Den nuvarande EU-strategin för hållbar utveckling har som övergripande syfte att fastställa och utveckla åtgärder så att livskvaliteten ständigt kan förbättras, både för nuvarande och kommande generationer. En del i strategin är klimatmål som i första skedet sträcker sig till år 2020, dess medlemsstater ska då bland annat ha reducerat både sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser med 20 %. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BOSTAD.

Din email-adress: