Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. Välkommen till blocket.se/bostad... om du är rökfri, djurfri och inte har betalningsanmärkningar. En studie av representationer på den privata hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Annika Bergstrand; [2017-06-07]
  Nyckelord :representation; intersektionalitet; diskurs; kapital; hyreslägenheter; annonser;

  Sammanfattning : This study focuses on the ads where individuals rent apartments on blocket.se/bostad. The aim is to examine the representations from an intersectional perspective. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 3. 3. Bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter : hur införandet av presumtionshyra har förändrat bostadsbolag verksamma inom Halland.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nathalie Hallgren; Emelie Hedman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Real estate companies´ rent setting and investment propensity in new construction of rental apartments –how the introduction of presumption rent has changed real estate companies operating within Halland. Problem background: The housing shortage has for a long time been a commonly known problem in Sweden and the greatest shortage consists of in particular rental apartments. LÄS MER

 4. 4. Vad är Jag? Man eller Kvinna : En kvalitativ studie om transkvinnornas upplevelser av identitetslagen i La Paz Bolivia.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Sandra Arancibia; [2017]
  Nyckelord :Identitet; Transkvinnor; La Paz; Bolivia; Latinaamerika; Lagar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera den nya identitetslagen som stiftades i Bolivia för att se hur transkvinnor i La Paz upplever lagen i deras aktuella situation. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med tre transkvinnor och en aktivist i La Paz. LÄS MER

 5. 5. Att planera för mångfald : En kvalitativ studie av stadsplaneringen för bevarandet av mångfald i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Stafström; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; planeringsideal; postmodernism; mångfald; Uppsala;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera vad det finns för aktuella ideal gällande mångfald inom stadsplanering. Undersökningsområdet avgränsas till Uppsala och det som har undersökts är vilka aspekter som anses viktiga för att uppnå mångfald i staden och hur det arbetas för att uppnå mångfald inom de aspekterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BOSTAD.

Din email-adress: